Четв, 28- ми Окт.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Мениджмънт и човешки ресурси

Оценка на инвестиционен проект


Размер на безлихвеният кредит, предоставен от фирмата-майка, за 5 год

50% . 1 500 000 = 750 000лв

Пропуснатият доход от фирмата–майка – това е пропуснатата лихва, която е равна на разликата между бъдещата (FV) и настоящата (PV) стойност на предоставения кредит.

Пропуснат доход = FV – PV,

FV = PV.(1+r)n, където

r – норма на доходност, на инвестициите в сходни направления

Т. е. FV = 750 000 . 1 + 0,15 = 1 207 883лв

Пропуснатият доход = 1 207 883 – 750 000 = 457 883лв

Следователно свързаните инвестиции, които са равни на пропуснатият от фирмата-майка доход са равни на 457 883лв


Вариант 1 свързани инвестиции 457 883лв

Вариант 2 свързани инвестиции 457 883лв

  1. Разходи за заплащане на обекти на площадката на фирмата-майка, които се ликвидират – заплаща се стойността на обекта, която в случая е равна на настоящата стойност на нетния доход, който обекта би генерирал при неговата експлоатация.

Стойността на ликвидираните обекти е равна на пропуснатият годишен доход плюс настоящата стойност на капитализирания доход?

PVp = C/r = 50 000/ 10% = 50 000/ 0, 10 = 500 000лв

Стойността на ликвидираните обекти = 50 000 + PVp = 50 000 + 500 000 = 550 000лв


Вариант 1 разходи за ликвидирани обекти 550 000лв

Вариант 2 разходи за ликвидирани обекти 550 000лв

  1. Инвестиции в оборотни средства – това са еднократни разходи за създаване на първоначални материални запаси от суровини, материали, горива, амбалаж, резервни части и други, необходими до момента на получаване на първите приходи и осъществяване на нормален кръгооборот на средствата.


Вариант 1

Инвестиции в оборотни средства в запас от суровини

Инвестициите в оборотни средства за създаване на запас = Среднодневната потребност от суровини лв . Ттз + Тгз, където

Ттз – норма на оборотни средства в текущ запас, дни;

Тгз – норма на оборотни средства в гаранционен запас,дни.

Т.е. ОСсуровини = 300 000 . 4 + 50%.4 = 1 800 000лв

Инвестиции за създаване на запас от резервни части


  • Материала е изпратен от: Стоян Тончев
    Изтегли материала