Петък, 28- ми Януари
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Други

Офшорен бизнес в Панама


Валута:
Балбоа, свободно конвертируема в щатски долари. Щатският долар също е законно платежно средство.

Език:

Официален и говорим език е испанският. Широко се говори английски. В деловите среди испанският език се използва наравно с английския.

Особености на държавното устройство и право:

Панама е президентска република, глава на държавата и правителството е президентът. Законодателната власт се осъществява от еднопалатна Законодателна асамблея, правната система е близка до испанската, като има заемки от англо-американското законодателство. В частност панамският търговски закон е заимстван от Корпоративния закон на щата Делауеър, САЩ.


Особености на икономиката:

Панама е един от най-големите финансови, търговски и транспортни центрове на Латинска Америка. През Панамския канал минават над 14 хил. плавателни съда годишно. Тя е на първо място в света по броя на регистрираните съдове. Само в свободната зона Колон работят около 1400 чуждестранни компании. Предпоставка за това са благоприятните данъчни условия в Панама. Те са фактор за развитието на офшорен бизнес в тази екзотична страна.Развитие на офшорния бизнес в ПанамаПанама влиза в друга група на държавите предлагащи идеална възможност за офшорен бизнес като предлага данъчна екстериториалност на регистрираните там компании, доколкото последните не реализират доход от търговска дейност в държавата на регистрация.

Панамските данъци са ограничени до приходоизточници в страната, така че за да бъде една компания освободена от данъци, тя просто трябва да не търгува с местни лица. Най-често срещаният вид компания е Sociedad Anonima (в името на Трифън Дивелъпнът съществува точно съкращението С.А.). Търговският закон от 1927 г. е създаден по модела на съответното законодателство в Делауер, Флорида и Ню Йорк. Въпреки заемките обаче, Панама е страна управлявана от гражданското право и статутът на компаниите се определя не толкова от закона, колкото от техните учредителни договори. В учредителния договор трябва да се посочат името на компанията, името и адреса на всеки от учредителите, предметът на дейност, капиталът, видът и броят на акциите, седалището на компанията, името и адресът на панамския агент на компанията, имената и адресите на директорите и това за какъв период от време се създава компанията. Минималният брой на акционерите е един. Информацията за собствениците не е публична. Няма изискване за дялово участие на местни лица.

Панамските компании трябва да имат регистриран представител, който трябва да е местен адвокат и адвокатско дружество. Минималният брой на директорите е трима, като те трябва да са физически лица. Директорите задължително назначават и президент, вицепрезидент и касиер на компанията. Няма минимални изисквания по отношение на капитала. Той може да е деноминиран във всяка валута, като акциите могат да се издават и без номинал. Обикновено панамските компании се регистрират с капитал от $10000, при което се плаща такса от $60. При по-голям размер на записания капитал тази такса нараства. Акциите могат да бъдат поименни или на приносител. Номиналният капитал записан върху акциите на приносител трябва да бъде внесен преди издаването им. При поименните акции не е необходимо записаният капитал да се внася нито изцяло, нито частично. Ако в учредителния договор не е записано друго, всички събрания трябва да се провеждат в Панама. Това обаче, може да става и чрез упълномощени представители. Няма изискване за водене на счетоводство и предаване на годишни отчети. При навършването на една година от регистрацията се дължи годишна такса за пререгистрация от $150. При просрочване на плащането се налагат глоби. Компании в Панама се регистрират за 24 часа, като на пазара се предлагат и регистрирани компании тип "конфекция". Безмитната зона Колон, разположена по Карибското крайбрежие на страната е втората по големина в света след Хонг Конг. Тя е най-големият център за дистрибуция на стоки в търговията между Северна и Южна Америка.
приносител и без номинална стойност. Името на корпорацията трябва да бъде одобрено от съответните власти и не може да бъде сходно с това на вече съществуваща компания, и също така не може да бъде сходно с името на регистрирана в друга държава. Името трябва да съдържа едно от следните окончания: Corporation, Societe Anonyme, Sociedad Anonima или техните съкращения, които обозначават ограничената отговорност (Corp., S.A., Inc., GmbH, AG). Не може да се използват думите Limited и Ltd. Забранено е да се използват думи като: Bank, Building Society, Insurance, Imperial, Municipal, Royal, Trust.

Необходимо е корпорацията да има зарегистриран юридически адрес на територията на Панама и местен регистрационен агент. Не се изисква годишен финансов отчет.

В съответствие със законодателството на Панама няма разлика между резидентна и офшорна компания, както и между частна и публична компания. Следователно компанията има право да открива реално функциониращ офис на територията на Панама и при това офшорните операции на компанията ще бъдат освободени от данъци.

НА КРАТКО ИЗИСКВАНИЯТА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА КОМПАНИЯТА СА:

Тип/Статут на компания Corporation
Данъчно облагане Не
Валутен контрол Не
Внасяне на учредителен капитал Не се изисква
Минимален брой собственици 1
Минимален брой директори 3
Регистриран офис Да
Регистрационен агент Да
Одиторска проверка Не
Годишен финансов отчет Не
Годишна държавна такса EUR 220
Възможност за покупка на готова компания Да

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ РАЗХОДИ, ЗАПЛАЩАЩИ СЕ ПРИ РЕГИСТРАЦИЯ НА КОМПАНИЯТА

Регистрационни Разходи

Регистрация на компанията:

500 USD

Нотариална заверка:

95 USD

Международна заверка (Апостил):

95 USD

Юридически разходи, държавни такси и мита:

50 USD

Подготовка на сертификати за притежателите на акции, и необходимите протоколи и формуляри:

50 USD

Печати на компанията:

50 USD

Доставка на документите с куриерска поща:

50 USD

Общо:

890 USD

Ежегодни разходи


Материала е изпратен от: Йордан Николов
Изтегли материала