Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Мениджмънт и човешки ресурси

Организация и управление


Организация и управление.

Преди да се навлезе в същността и спецификата, в механизма на стратегическото планиране и управление, крайно наложително е да се разграничат още управленски понятия и категории каквито са: организация и управление, мениджмънт, и др.

След усвояване на материала по темата, ще можете:

ДА РАЗГРАНИЧАВАТЕ - организация и управление

И СЪПОСТАВЯТЕ

ДА ОПРЕДЕЛЯТЕ - същността и съдържанието на

управлението на публичния сектор

ДА РАЗКРИВАТЕ - спецификата на управлението в

публичния сектор и конкретно в

териториалните единици

ДА ТЪРСИТЕ И ПОСОЧВАТЕ - насоките в промените на

управлението на публичните организации

Динамиката на обществения живот, бързите, мащабни и сложни промени сега създават впечатлението за хаос в световен, национален и регионален мащаб, както и пораждат желанието да се обуздае хаоса, да се управлява в хаоса. Почти всички публични и бизнес организации все по-активно трябва да се занимават с хаотични, неподредени и непредсказуемисъстояния и тенденции, а хаосът получава много научни определения за "безсистемност", "обща обърканост", "непредсказуемост". Всички сложни социални структури не могат да съществуват без ред, ако не искат да бъдат застрашени техните основни цели. Редът създава ориентираност, яснота и еднозначност, той регулира връзките на организацията навътре и навън, той прави комплексността обозрима или казано обобщено, той позволява рационално действие. Така управлението в една публична организация всъщност е идентично със задачата за създаването и поддържането на реда. Именно затова се формулират цели в качеството им на направляващи величини, приемат се директиви, изработват се правила, изграждат се структури, правят се планове и стратегии, приемат се бюджети и се създават информационни звена - все мероприятия, които трябва да гарантират, че заетите в организацията ще се държат съобразно установения ред.

Редът винаги е свързан с формализиране, стандартни задачи и периодичност. В почти всяка организация важат принципите и правилата на кибернетиката - йерархия, рационалност, формализиране, регулираща система, основаваща се на разпорежданията и изпълнение.

Колкото по-динамичен, по-вихрен и необозрим става светът, толкова по-малко линеарното и опростено мислене успява да намери подходящи отговори на новите предизвикателства. За всяка съвременна организация не съществува друга възможност, освен да преодолее объркването в своята дейност, усложнеността в ръководството си и неясното си бъдеще. Без съмнение, няма друг изход освен да се обуздае хаоса, да се управлява в хаоса, да расте професионализма и умението в управленските действия.

Преди всичко трябва да се внесе яснота между термините организация и управление.

а) Първият термин "организация" може да се преценява като действие и като ефект (резултат). В който и да е речник бихме прочели, че да се организира действието, означава "да се установи или да се преобразува нещо, като се спазват правила за броя, реда, хармонията и зависимостта на частите, които го съставят или трябва да го съставят".


Материала е изпратен от: СТАНКА ПЕТРОВА
Изтегли материала