Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Организация на счетоводството в бюджетно предприятие


ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЧЕТОВОДСТВОТО В БЮДЖЕТНО ПРЕДПРИЯТИЕ


1. Същност на бюджетното предприятие

Комисията за публичния сектор (към съвета на международната федерация на счетоводителите) определя публичен сектор като съвсупност от национални правителства, регионалните структури на властта, местните власти и свързаните с тях управлявани ведомства.

Държавните стопански предприятия се изключват тъй като за тях важат общовалидните правила за предприятие от реалния стопански сектор.

Предприятие от публичния сектор (бюджетно предприятие) са юридически лица, от непроизводствената сфера, разходите от които, се покриват частично или изцяло от бюджета. Бюджетнито предприятия принадлежат към извънпроизводствената сфера и извършване на дейността си в съответствие със Закона за устройство на Държавния бюджет, Закона за общинския бюджет и др.

Бюджетно предприятие са всички структури на бюджетната система, която извършва законосъобразна дейност и които получават средства под форма на бюджетните финансирания.

Бюджетни предприятия могат да бъдат класифицирани по различни критерии:

А) Според зависимостта им от бюджетно финансиране;

- предприятие на пълна бюджетна издръжка

- предприятие със смесено финнасиране.

Б) според мащаба и значимостта за страната и региона:

- бюджетно предприятие с национално значение – Сметна палата, НС, Правителство и др.

- бюджетно предприятие с местно значение – Областна администрация, община , кмет, училища на територията на общината

В) според сферата на функциониране:

- бюджетно предприятие от сферата на здравеопазването;

- бюджетно предприятие от сферата на образование и наука;

- бюджетно предприятие от сферата на съдебната власт;

- бюджетно предприятие от сферата на отбраната и сигурността и др.


2. Специфики в организацията на счетоводството в бюджетното предприятие.

Изисквания към организиране на счетоводството в бюджетно предприятие са нормативно регламентирани в Закона за счетоводството и ДДС№20/14,12,2004г. На МФ за НСС за публичния сектор.

Основаните принципи за организация на счетоводството в бюджетното предприятие са:

- Процес на действащото предприятие – финансов отчет

- Предимство на съдържание под форма

- На документална обоснованост

- На съпоставимост на приходи и разходи (увеличаване натни активи в предприятието)

- Текущо начисляване

- На паричните потоци /касов принцип (приходите и разходите се признават в момента на плащане на сумите) използва се при съставяне на отчета за касовото изпълнение на бюджета


Материала е изпратен от: Даниела Жечева
Изтегли материала