Четв, 24- ти Юни
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Организация на счетоводството в бюджетно предприятие


- На предпазливостта – отчитане на всички предполагаеми рискове и загуби;

- Принципа на същественост - свързан със степента на полезността на счетоводната информация.

- Историческа цена – възприема се оценяването на активи, капитал и пари в бюджетното предприятие в момента на тяхното придобиване или възникване

- Отказ от компенсиране – активи и пасиви

- На задължителен сметкоплан. Сметкоплана се приема със заповед от МФ при разработването му са спазени:

- Методично ръководство на МВФ за отчетността в областта на публичните финанси;

- Система от националните сметки на ООН;

- Европейска с-ма на национални сметки;

- Информационна система за финансово управление в публичния сектор.

В бюджетното предприятие се използва и единна бюджетна класификация. Бюджетните предприятия могат да използват само предвидените в сметкоплана синтетични сметки и нямат право да включват нови сметки.

Най-съществена специфика в организацията на смчетоводството в публичния сектор е че счетоводната система на всяко бюджетно предприятие трябва да се организира и реализира като отчетен процес в три направления.

Направления:

- група бюджет – включват се активи, пасиви, приходи и разходи, свързани с бюджетната дейност на предприятие.

- група извънбюджетин сметки и фондове – включват всички отчетни операции свързани с идвънбюджетните сметки и фондове.

- група други сметки и дейности – включват всички отчетни процеси, които не са включени в голните две групи.

Тези три групи трябва да се разглеждат, като отделни отчетни единици като консолидирана група от отчитащи предприятия. Следователно всяка солерация трябва да се осчетоводи само в една отчетна група, ако една стопанска операция засяга две отчетни групи трябва да се съставят отделни счетоводни статии за всяка отчетна група.


3. Роля на счетоводството при касовото изпълнение на бюджета

В закона за устройство на държавния бюджет е приет единният класификатор на бюджетни средства – при него е заложена следната класификация:

- Група (национално стопанстви, население)

- Раздели (отрасъл)

- Мероприятия

- Параграф

Структурата на бюджетната система у нас е:

а) Държавен бюджет – ЗДБюджет

б) Бюджет на местните органи на управление – Закона за общините

в) Държавният бюджет включва:


Материала е изпратен от: Даниела Жечева
Изтегли материала