Четв, 24- ти Юни
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Организация на счетоводството в бюджетно предприятие


- Републикански бюджети

  • Централен републикански бюджет

  • Бюджет на държваните органи – министерства и ведомства

- Бюджет на съдебната система – бюджет на висшия съдебен съвет и останалите съдилища.

Държавния бюджет се включва и бюджета на сметната палата, бюджета на БНТ и БНР.

Бюджетни педприятия са второстепенни или третостепенни разпоредители с бюджетни кредити.

Първостепенни разпоредители са МС, НС, Министерства и др имат бюджет

Второстепенни имат бюджет и бюджетна сметка.

Третостепенните имат бюджетна сметка.

Най-важната и съществената част на държавният бюджет е републиканският бюджет.

Под издпълнение на републиканският бьджет се резлира ритмичнво акумулиране на прогнозираните бюджетни приходи и поетапро финаннсиране на утвърдените бюджетни разходи.

Известни са две системи за изпълнение на бюджета.

- Ковчежническата – по-старата-дължимото към държавата се събира.

- Банковата – по-модерна - при нея банката се превръща касиер-ковчежник на държавата. Касовото изпълнение се осъществява в БНБ – СЕБРА

Касовото изпълнение на бюджета е когато по конкретната сметка на конкретна банка обслужваша съответния бюджет постъпват или напускат суми. Фактическото изпълнение на бюджета е когато крайния потребител на бюджетни средства извършва реален разход с тях или ги внася по сметка на висшестоящ орган.

Ролята на счетоводството при отчитане на касовото изпълнение на бюджета е в:

- Отразяване на набиране на бюджетните приходи

- Отразяване на извършените бюджетни разходи;

- Отчитане на резултата от изпълнението на бюджета

Организация на отчитане в бюджетното предприятие е както следва:

- ЗСчетоводството и бюджетен сметкоплан;

- Класификация на приходите, разходите и СЕБРА

- Бюджет, извънбюджет и други сметки

- По указание на МФМатериала е изпратен от: Даниела Жечева
Изтегли материала