Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Маркетинг

Организиране на изложение


Организиране на изложение

Всяко организиране на изложение е съпроводено с редица предварителни мероприятия, които е необходимо да бъдат разгледани детайлно, за да се получи ефективен резултат.

Няколко са стъпките, който трябва да се направят от организатора

1. ДА СЕ ОСВЕДОМЯТ ФИРМИТЕ –УЧАСТНИЧКИ:

 1. Осведоменост – организаторът трябва да осведоми за самото изложение, за мястото и дата на провеждането му и пр.

 2. Знание – само осведомеността за дадено изложение не е достатъчна, за да се осъществят продажби. За това фирмите –участнички трябва да бъдат информирани за възможната целева публика.

 3. Намерение – да се формира желание за покупка на продуктите в потенциалните потребители, т. е самото изложение да се популяризира сред множество посетители.

Мероприятията по популяризиране на самото изложение са:

Промоция на събитието:

публикации в местните масмедии;

 • разработване на образци за публикуване;

 • договаряне на времето, мястото и вида на публикациите;

 • разработване на бюджет;

  • одобряване на рекламата;

  • списък на адресатите;

  • договаряне на пощенските услуги;

  • календар на изпращане на писмата;

  • разработване на бюджет;

  • организация на изпращане на писмата;

 • Рекламата се явява най- важният инструмент на планираното въздействие при осведомяване за изложението. От една страна, тя трябва да информира потребителите за асортимента на фирмите, които ще продават , а от друга страна да подтикне този, към когото е насочена, да постъпва в съответствие с неговите цели. Затова организаторът на изложението трябва да проведе широка рекламна кампания, чието изпълнение се постига с инструментите на маркетинговия мениджмънт.


  Материала е изпратен от: Стоян Захариев
  Изтегли материала