Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Туризъм

Основни туристически региони в света. Характеристика, място, тенденции. Сравнителна характеристика на туристическите потоци в света


Осн.тур.региони в света. Хар-ка, място, тенденции. Сравнителна хар-ка на турист. потоци в света

Света се разделя на 5 тур.района и на 18 субрегиони.:

  • Африка има 5 подррегиона – Северна Африка, Западна Африка, Цен-трална Африка, Източна Африка и Южна Африка. Тук влизат общо 50 страни.

  • Америка – тя се разделя на 4 подрегиона с 52 страни – Северна Америка – с 3 страни, Карибски басейн с 29 страни; Централна Америка със 7 страни, Южна Америка с 13 страни.

  • Азия и Океания с 4 подрегиона с 46 страни – Североизточна Азия със 7 страни, югоизточна Азия със 10 страни, Океания с 10 страни и Южна Азия с 8 стр.

  • Европа с 6 подрегиона със 64 страни – Северна Европа със 7 страни, Западна Европа с 9 страни, Централна и Източна Европа с 22 страни, Южна Европа с 13 страни и Източно-Среди-земноморска Европа.

  • Близък Изток – Няма подрегиони. Има 14 страни. Тус се включва Египет и Либия.

Източно-средиземноморска Европа включва: Турция, Кипър, Израел. Той се формира заради Израел.

Участиниците във вътрешния туризъм за света са около 4 млрд. души.

…………….е люлката на туризма, след нея е Америка. Европа губи своя относителен дял, но пазара на туристи, все още доминира над 5 хил. са в Европа.

На 2-ро място е Източна Азия, Океания с 19%, Америка – 17-18%. Близкия Изток и Африка имат голям потенциал. Имат много ресурси и стара цивилизация, благоприятен климат – фактор за развите на туризма там е политическата обстановка.

По отношение на тур.пристигания през 2005 г., сред първите страни Фран-ция, Испания, САЩ, Китай, Италия, Мексико, Германия, Турция и Австрия. Във Франция са пристигнали 76 млн души, Испания – 56 млн., САЩ – 50 млн.

С много бързи темпове се развива Африка, сравнително добри темпове има Близкия изток

Тирист. пристигания за 2005 г. по райони: - Европа – Франция, Испания, Италия, Англия, Германия.

- Океания и Азия – Китай, Малайзия, Хон Конг, Тайланд, Сингапур.

- Америка – САЩ, Мексико, Канада, Бразилия, Доминиканска репуб-лика.

- Африка – ЮАР, Тунис, Мароко и Алжир.

- Близнкия изток – саудитска ара-бия, Египет, Сирия и Йордания.

По показателя туристически прихо-ди на първо място в Европа е над 50 %, Азия и Океания са със 40%, Америка с 21, 22 %, Африка с 3,2%, Близкия Изток с 4%.

Приходите от един турист за света са 840 долара от едно посещение. На първо място като регион по този показател е Америка с над 100 долара от турист. посещения. На второ място е Азия и Океания, Европа е със 790 долара, Близкия Изток и Африка са със 511 долара.

От международния туризъм в световен мащаб на ден се печелят над 2 млрд. долара на ден.

Класификацията по приходи води САЩ със 82 милиарда щатски долара, Испания с 48 млрд. щатски долара, Франция с 42-43 млрд. щатски долара, Италия с 35 милиарда, Англия с 31 мириард долага, Китай с 30 млрд. долара, Германия с 29, Грузия с 18 млрд, Австралия с 15 млрд, Австрия с ,5 млр.долара.

Класификацията на пасивните страни се води от Германия, САЩ, Англия, Япония, Франция, Италия, Китай, Канада.


29. Тема. Счетоводен баланс. Същност, структура и видове.

Дейността на всеки един стопански субект е свързана с протичане на различни стоп.операций.В резултат на тези операции настъпват изменения в стойностните размери на стопански средства и техните източници.За целите на управлението и за да могат да се вземат правилни управленски решения е необходимо да има информация за имуществено състояние към даден период от време.Тази цел се реализира с метода балансово обобщаване на данните.С помощта на счетоводен баланс се групират,обобщават и съпоставят стопански средства и техните източници към определен период от време.Счетоводния баланс представлява една обобщаваща характеристика и информация за финансовата собственост на притежателя на дадената фирма.Баланса представлява точна характеристика на икономическата мощ на дадено предприятие.


Материала е изпратен от: Руслан Петров
Изтегли материала