stdClass Object ( [ddate] => 2019-01-04 07:51:44 [path_image] => /ufiles/2/148/153944/otchitane-na-dylgosrochnite-nematerialni-aktivi-2.png [article_excerpt] => ОТЧИТАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧНИТЕ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ Дългосрочните нематериални са такива активи на организациите от публичния сектор, които нямат физическа субстанция, могат надеждно да бъдат оценени, имат съществена значимост при осъществяване на дейностите на тези организации. Като такива се третират па [meta_keywords] => отчитане,дългосрочните,нематериални,активи,дългосрочните,нематериални,такива,активи,организациите,публичния [cat] => Счетоводство и контрол [cat_id] => 79 [scat] => 36 [art_id] => 153944 [title] => Отчитане на дългосрочните нематериални активи [article_page] => 2 [article_html] =>

изписани са 5 СD по 1.20 единия и 2 пакета хартия по 4.50 единия; а съгласно Договорът за възлагане и хонорарно сведение са изплатени авансово на ръководителя на екипа Мишо Мишев 400 ле.,като са начислени дължими от работодателя осигуровки в размер на 77 лв.;

заплатени са 200 лв. на софтуерна къща "Хелп"- ООД за написването на модул от програмния продукт.

По тези операции до края на бюджетната година са съставени следните счетоводни записи:

1) Д-тс/ка2101 "Програмни продукти"

-п-да "ОВМ" 480

К-т с/ка 5011 "Касови наличности в лева" 480

2) Д-т с/ки от гр 60 692

К-т с/ка 3024 "Учебниматериали и пособия" 15

- 5 СD х 1.20

2 пакета хартия х 4.50

К-т с/ка 4211 "Задълж. към работници, служители и..."

- п-да Мишо Мишев 400

К-т с/ки от подгр. 455 "Разчети сДОО"

К-т с/ки от подгр. 456 "Разчети с други държавни

осигурителни

институти

К-т с/ка 5011 "Касови наличности в ле" 200

3) Д-т с/ка 4211 "Задължения към работници, служители и... "

- п-да Мишо Мишев 400

К-т с/ка 5011 "Касови наличности в лв." , 400

4)Д-т с/ка 2078 "Нематер. активи в процес на придобиване " 692

К-т с/ка 6502 "Придобиване на ДИМА по стопански начин " 692

и при приключването на годината:

5) Д-т с/ка "Придобиване наДНМА по стопански начин" 692

К-т с/ка от гр. 12 ; .... 692

Да допуснем, че през следващата бюджетна година след внедряването на софтуера са изплатени на ръководителя Мишо Мишев и учениците X, У и Z 1 000 лв. хонорари и са начислени 200 лl. осигурителни вноски.

По тези събития ще се съставят статиите:

1)Д-т с/ка 604 "Разходи за заплати, др. възнаграждения " 1 000

К-т с/ка 4211 Задължения към работници, служители и 1 000

- п-да Мишо Мишев

-п-динаХ, У, Z

2) Д-т с/ка от подгр. 605 , 200

К-т с/ки от подгр. 455 "Разчети сДОО" 200

3)Д-т с/ка 2101 "Програмни продукти"

"Ученическо състояние" 1892

К-т с/ка 6502 "Придобиване на дълготрайни нематериални

активи по стопански начин " 1 200

К-т с/ка 2078 "Нематер. активи в процес на придобиване".- 692

и в края на годината:

4) Д-т с/ка 6502 "Придобиване наДНМА по стопански начин" 1200

К-т с/ка от гр. 12 1200

В края на всеки бюджетен период, ако се констатира отклонение от справедливата стойност на нематериални активи, същите следва да бъдат преоценени. Тъй като в преобладаващата част от случаите тези активи нямат аналози, нито "пазар", следва да се прилага метода на експертната оценка за определяне на справедлива стойност. Разликата се отнася по кредита на с/ка 7801 "Положителни преоценки на активи", а ако ефекта от нея е отрицателен - по дебита на с/ка 7802 "Отрицателни преоценки на активи".

[url] => schetovodstvo-i-kontrol [cpages] => 4 [image_path_1] => /ufiles/2/148/153944/otchitane-na-dylgosrochnite-nematerialni-aktivi-2-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/148/153944/otchitane-na-dylgosrochnite-nematerialni-aktivi-2-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Мария Павлова [user_id] => 10976 )