stdClass Object ( [ddate] => 2019-01-04 07:51:44 [path_image] => /ufiles/2/148/153944/otchitane-na-dylgosrochnite-nematerialni-aktivi-2.png [article_excerpt] => ОТЧИТАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧНИТЕ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ Дългосрочните нематериални са такива активи на организациите от публичния сектор, които нямат физическа субстанция, могат надеждно да бъдат оценени, имат съществена значимост при осъществяване на дейностите на тези организации. Като такива се третират па [meta_keywords] => отчитане,дългосрочните,нематериални,активи,дългосрочните,нематериални,такива,активи,организациите,публичния [cat] => Счетоводство и контрол [cat_id] => 79 [scat] => 36 [art_id] => 153944 [title] => Отчитане на дългосрочните нематериални активи [article_page] => 4 [article_html] =>

Ако такова едно прехвърляне стане по линия на общински бюджетни организации, то записа с който ще се отпише нематериалния ДА ще бъде:

1) Д-т с/ка 7641 "Прехвърлени/поети активи между бюджети, сметки

и фондове на общините"

К-т с/ка от подгр. 210

Ако община или нейно подведомствено звено отпише нематериален ДА, поради прехвърлянето му в полза на държавна бюджетна организация, то в регистрите на първата прехвърлянето на актива ще се отрази чрез записа:

1) Д-т с/ка 7611 "Прехвърлени активи"

К-т с/ка от подгр. 210 "Нематериални дълготрайни активи"

Същото записване ще бъде съставено при отписването на ак държавна бюджетна организация поради прехвърлянето му в по; местен бюджет.

Ако при безвъзмездното предаване на нематериален същият не напуска системата на първостепенния разпоредител, отчетно обособената група в която се е водел, то това отписване ще се отрази чрез записа:

1) Д-т с/ка 4500 "Вътрешни разчети за доставка и прехвърляне на

активи, пасиви, приходи и разходи"

К-т с/ка от подгр. 210 "Нематериални дълготрайни активи"
[url] => schetovodstvo-i-kontrol [cpages] => 4 [image_path_1] => /ufiles/2/148/153944/otchitane-na-dylgosrochnite-nematerialni-aktivi-2-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/148/153944/otchitane-na-dylgosrochnite-nematerialni-aktivi-2-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Мария Павлова [user_id] => 10976 )