Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Отчитане на финансови инструменти


Отчитане на финансови инструменти


същност, видове, организация на отчитане на финансовите инструменти


предприятията в последните години започват по- широка употреба на финансови инструменти. Това се обуславя от няколко причини:

  • финансов инструмент- всеки договор, който поражда едновременно финансов актив в предприятието и финансов пасив в друго предприятие или това е инструмент в собствения капитал на друго предприятие.

  • Финансов актив- това е актив, отговарящ на следните условия: парична сума; договор за получаване на пари или друг финансов актив от друго предприятие; договорено право за размяна на финансов инструмент с друго предприятие, но при потенциални благоприятни условия; инструмент на СК в друго предприятие.

  • Финансов пасив- всеки пасив, който е договорно задължение за: даване на пари или на финансов актив на друго предприятие; размяна на финансови инструменти, но при потенциално неблагоприятни условия (т.е. губи)

  • Инструмент на собствения капитал- договор, осигуряващ на притежателя на финансов инструмент дял в остатъчна стойност на друго предприятие.


Извод: финансовите активи, финансовите пасиви и инструментите на СК са трите основни видове финансови инструменти.

В счетоводните стандарти (НСС и МСС) финансовите инструменти се класифицират в две групи:

  • Непроизводни (първични, основни, базови) финансови инструменти- акции, облигации, вземания, задължения. Те не изискват първоначална инвестиция, а стойността на инвестицията е борсовата цена на акции и облигации, както и пазарната стойност на ...... с ДДС;


Материала е изпратен от: Людмил Стоянов
Изтегли материала