Четв, 28- ми Окт.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Отчитане на финансови средстваЗакупената валута счетоводно се отразява по курс на придобиване в лева, а продадената валута- по валутен курс на продажбата.

Паричните позиции в чуждестранна валута се оценяват по заключителен курс, а текущо и ежедневно- по централния курс на БНБ.

Непаричните позиции се отчитат по историческа цена. Оценяват се по валутен курс към датата на сключване на сделката. Непаричните позиции в чуждестранна валута се отчитат по справедлива стойност. Оценяват се по валутния курс към датата, към която е определена справедливата стойност.

Материала е изпратен от: Родинка Христова
Изтегли материала