Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Отчитане на финансовите приходи


ОТЧИТАНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ПРИХОДИ

Финансовите приходи са свързани с получаване на приходи или суми за предоставени и използвани от трети лица финансови средства. Те могат да бъдат лихви, дивиденти, положителна разлика с операции от чуждестранна валута и други приходи. Отчитат се чрез сметките от група 72 - финансови приходи, които са пасивни сметки. Кредитират се при получаване на финансовите приходи, а се дебитират в края на отчетния период при тяхното приключване със сметка 122 – печалби и загуби.

Сметка 720 - отчитане на приходите от лихви. При лихвите има два момента – можем да ги начисляваме и после да ги получаваме, а може и директно да ги получим по паричните сметки.

1.Начислени лихви за отчетния период. //Имаме да вземаме лихви//

493А+/720П+


Сметка 493 е активно пасивна. Активна е когато имаме да вземаме лихви и пасивна когато имаме да даваме /дължим/ лихви.


2.Получени начислени лихви.

501 А+/493 А-


3. Получени лихви - директно постъпили

501 А+ / 720 П+


  1. Приключване на сметка 720

720П-/122П+


Сметка 721 - Отчитане на приходите от операции с финансови инструменти.

Използва се сметка 721, чрез която се отчита положителната разлика от операции с финансови инструменти.

Ако сме купили акции за 100 лв. ще имаме положителна разлика ако ги продадем за 120 лв. и трябва да се отчете положителната разлика. Тази положителна разлика постъпва в сметките.

1.Отчитане на положителната разлика от операция с финансови инструменти.

501А+/721П+

2.Приключване на сметка 721.

721П-/122П+


Сметка 722 - отчитане на приходите от операции с чуждестранна валута. Използва се сметка 722, чрез която се отчита положителната разлика от операции с чуждестранна валута, при което тя се кредитира и се дебитира в края на отчетния период при приключването й със сметка 122 – печалби и загуби от текущата година.


Материала е изпратен от: Златка Станчева
Изтегли материала