Неделя, 5- ти Април
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Отчитане на краткосрочните финансови активи и финансови инструменти и предоставени краткосрочни заеми


Дт с/ка 513 Благородни метали и скъпоценни камъни

Дт с/ка 519 Други краткосрочни финансови активи

Кт с/ка гр. 50 Парични средства

б/ Продажба на краткосрочни краткосрочни финансови активи

  • Когато отчетната стойност е равна на продажната стойност:

Дт с/ка 502 Разплащатена сметка в левове

Кт с/ка 510 Финансови активи, държани за търгуване

Кт с/ка 511 Изкупени собствени облигации

Кт с/ка 512 Държавни ценни книжа

Кт с/ка 513 Благородни метали и скъпоценни камъни

Кт с/ка 519 Други краткосрочни финансови активи

  • Когато продажната цена е по-висока от отчетната им стойност

Дт с/ка 502 Разплащатена сметка в левове

Кт с/ка 510 Финансови активи, държани за търгуване

Кт с/ка 511 Изкупени собствени облигации

Кт с/ка 512 Държавни ценни книжа

Кт с/ка 513 Благородни метали и скъпоценни камъни

Кт с/ка 519 Други краткосрочни финансови активи

Кт с/ка 722 Приходи от операции с финансови активи и инструменти


  • Когато продажната цена е по-ниска от отчетната им стойност

Дт с/ка 502 Разплащатена сметка в левове

Дт с/ка 622 Разходи по операции с финансови активи и инструменти

Кт с/ка 510 Финансови активи, държани за търгуване

Кт с/ка 511 Изкупени собствени облигации

Кт с/ка 512 Държавни ценни книжа

Кт с/ка 513 Благородни метали и скъпоценни камъни

Кт с/ка 519 Други краткосрочни финансови активи

в/ Когато краткосрочните финансови активи се обезценяват

Дт с/ка 623 Разходи от последващи оценки на финансови активи и инструменти

Кт с/ка 510 Финансови активи, държани за търгуване

Кт с/ка 511 Изкупени собствени облигации

Кт с/ка 512 Държавни ценни книжа

Кт с/ка 513 Благородни метали и скъпоценни камъни

Кт с/ка 519 Други краткосрочни финансови активи

г/ Когато оценката на краткосрочните финансови активи се повишава

Дт с/ка 510 Финансови активи, държани за търгуване

Дт с/ка 511 Изкупени собствени облигации

Дт с/ка 512 Държавни ценни книжа

Дт с/ка 513 Благородни метали и скъпоценни камъни

Дт с/ка 519 Други краткосрочни финансови активи

Кт с/ка 723 Приходи от последващи оценки на финансови активи и инструменти

д/ Отписване при отказ от упражняане на правата ( безвъзмездно предаване)


Материала е изпратен от: Ганчо Христов
Изтегли материала