stdClass Object ( [ddate] => 2019-01-07 01:51:43 [path_image] => /ufiles/2/148/153767/otchitane-na-kratkosrochnite-finansovi-aktivi-i-finansovi-instrumenti-i-predostaveni-kratkosrochni-zaemi-2.png [article_excerpt] => Отчитане на краткосрочните финансови активи и финансови инструменти и предоставени краткосрочни заеми Финансов инструмент е договор, който поражда едновременно както финансов актив в едно предприятие, така и финансов пасив или инструмент на собствения капитал в друго предприятие. Финансов актив е вс [meta_keywords] => отчитане,краткосрочните,финансови,активи,финансови,инструменти,предоставени,краткосрочни,заеми,финансов [cat] => Счетоводство и контрол [cat_id] => 79 [scat] => 36 [art_id] => 153767 [title] => Отчитане на краткосрочните финансови активи и финансови инструменти и предоставени краткосрочни заеми [article_page] => 3 [article_html] =>

Дт с/ка 513 Благородни метали и скъпоценни камъни

Дт с/ка 519 Други краткосрочни финансови активи

Кт с/ка гр. 50 Парични средства

б/ Продажба на краткосрочни краткосрочни финансови активи

Дт с/ка 502 Разплащатена сметка в левове

Кт с/ка 510 Финансови активи, държани за търгуване

Кт с/ка 511 Изкупени собствени облигации

Кт с/ка 512 Държавни ценни книжа

Кт с/ка 513 Благородни метали и скъпоценни камъни

Кт с/ка 519 Други краткосрочни финансови активи

Дт с/ка 502 Разплащатена сметка в левове

Кт с/ка 510 Финансови активи, държани за търгуване

Кт с/ка 511 Изкупени собствени облигации

Кт с/ка 512 Държавни ценни книжа

Кт с/ка 513 Благородни метали и скъпоценни камъни

Кт с/ка 519 Други краткосрочни финансови активи

Кт с/ка 722 Приходи от операции с финансови активи и инструменти


Дт с/ка 502 Разплащатена сметка в левове

Дт с/ка 622 Разходи по операции с финансови активи и инструменти

Кт с/ка 510 Финансови активи, държани за търгуване

Кт с/ка 511 Изкупени собствени облигации

Кт с/ка 512 Държавни ценни книжа

Кт с/ка 513 Благородни метали и скъпоценни камъни

Кт с/ка 519 Други краткосрочни финансови активи

в/ Когато краткосрочните финансови активи се обезценяват

Дт с/ка 623 Разходи от последващи оценки на финансови активи и инструменти

Кт с/ка 510 Финансови активи, държани за търгуване

Кт с/ка 511 Изкупени собствени облигации

Кт с/ка 512 Държавни ценни книжа

Кт с/ка 513 Благородни метали и скъпоценни камъни

Кт с/ка 519 Други краткосрочни финансови активи

г/ Когато оценката на краткосрочните финансови активи се повишава

Дт с/ка 510 Финансови активи, държани за търгуване

Дт с/ка 511 Изкупени собствени облигации

Дт с/ка 512 Държавни ценни книжа

Дт с/ка 513 Благородни метали и скъпоценни камъни

Дт с/ка 519 Други краткосрочни финансови активи

Кт с/ка 723 Приходи от последващи оценки на финансови активи и инструменти

д/ Отписване при отказ от упражняане на правата ( безвъзмездно предаване)

[url] => schetovodstvo-i-kontrol [cpages] => 4 [image_path_1] => /ufiles/2/148/153767/otchitane-na-kratkosrochnite-finansovi-aktivi-i-finansovi-instrumenti-i-predostaveni-kratkosrochni-zaemi-2-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/148/153767/otchitane-na-kratkosrochnite-finansovi-aktivi-i-finansovi-instrumenti-i-predostaveni-kratkosrochni-zaemi-2-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Ганчо Христов [user_id] => 10545 )