Вторник, 19- ти Януари
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Отчитане на материалните дълготрайни активи


Д-т 616 Разходи за ликвидация на ДМА 270

К-т 604 Разходи за заплати 200

К-т 605 Разходи за социал.осиг. 70

5.Отчитане на получените приходи резервни части

Д-т 302 Материали 300

К-т 705 Приходи от продажби на ДМА 300

6.Приключване на сметка 616

Д-т 705 Приходи от продажби на ДМА 270

К-т 616 Разх. за ликвид. на ДМА 270

7.Приключване на сметка 705

Д-т 705 Приходи от продажба на ДМА 30

К-т 123 Печалби и загуби 30


При отписване на ДМА, независимо от начина на отчитане се отписва и създадения преоценъчен резерв.

Д-т 112 Резерви от последващи оценки

К-т 122 Неразпределена печалба от минали години.
Материала е изпратен от: Родинка Христова
Изтегли материала