Сряда, 20- ти Януари
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Отчитане на материалните дълготрайни активи


К-т 401 Доставчици 600

Цената за придобиване се формира по дебита на сметка 206 и е 7 500 лв.


2.Доставка с допълнителни разходи за монтаж.

В този случай всички разходи свързани с мантажа се отчитат чрез сметките от гр.60, които се приключват със сметка 613 Разходи за придобиване на ДМА.Ако в края на отчетния период активът не и влязал в експлоатация сметката остава с дебитно салдо, което се отразява в баланса-р.А,гр.І. Когато активът е завършен, сметката се приключва със сметките от гр.20. По дебита на сметка 613 се отразява покупната цена на актива.

Пример:

Доставени са 3 бр.компютри съгласно фактура с единична цена 1 200 лв. и начислен ДДС 20%.

Д-т 613 Разходи за придобиване на ДМА 3 600

Д-т 4531 Начислен ДДС за покупките 720

К-т 401 Доставчици 4 320


Извършени са следните разходи за монтаж:

  • 5 --материали 500

-заплати 600

-осигуровки 240

-командировки 20

Д-т 601 Разходи за материали 500 К-т 302 Материали 200

Д-т 604 Разходи за заплати 600 К-т 421 Персонал 600

Д-т 605 Разходи за осегуровки 240 К-т Разходи за ДОО 240

Д-т 609 Др.разходи 20 К-т 501 Каса 20


Отразяване разходите по функционално предназначение

Д-т 613 Разходи за придобиване на ДМА 1 360

К-т гр.60 1 360


ВЧрез строеж.В случая са възможни два варианта.


1.Чрез възлагане- извършва се на база сключен договор между предприятието и строителната организация.Предоставеният аванс се отчита като вземане по сметка 402 Доставчици по аванси, като се начислява ДДС.

Д-т 402 Доставчици по аванси

Д-т 4531 Начислен ДДС за покупките

К-т 401 Доставчици


За всяко междинно плащане съгл.договора се издава данъчна фактура.

Д-т 613 Разходи за придобиване на ДМА

Д-т 4531 Начислен ДДс за покупките

К-т 401 ДоставчициМатериала е изпратен от: Родинка Христова
Изтегли материала