Сряда, 20- ти Януари
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Отчитане на материалните дълготрайни активи


С предоставяне на окончателната фактура се съставя същата статия, като във фактурата се отразява разликата.

При изплащане окончателно разплащане

Д-т 401 Доставчици

К-т 402 Доставчици по аванси

К-т 4532 Начислен ДДС за продажбите


Пример:

“Рила”АД възлага строителството на административна сграда на “Еврострой” АД. Сключен е договор, съгласно който е преведен аванс в размер на 20 000 лв., като е издадена междинна фактура.

Д-т 402 Доставчици по аванси 20 000 лв.

Д-т Начислен ДДС за покупките 4 000

К-т 401 Доставчици 24 000

Д-т 401 Доставчици 24 000

К-т Разплащателна сметка 24 000

Получена е междинна фактура на стойност 10 000 лв.

Д-т 613 Разходи за придобиване на ДМА 10 000

Д-т 4531 Начислен ДДС за покупките 2 000

К-т 401 Доставчици 12 000

  • 6 -


Получена е втора междинна фактура за 15 000 лв.

Д-т 613 Разходи за придобиване на ДМА 15 000

Д-т 4531 Начислен ДДС за покупките 3 000

К-т 401 Доставчици 18 000

При изплащане на фактурата се съставя статията

Д-т 401 Доставчици

К-т 503 Разплащателна сметка

Сумата за строителството е 70 000 лв.Окончателната фактура ще бъде разликата между общата стойност и междинните плащания този начин е възприет от практиката заради ДДС.

Д-т 613 Разходи за придобиване на ДМА 45 000

Д-т 4531 Начислен ДДС за покупките 9 000

К-т Доставчици 54 000

Д-т 401 54 000

К-т 402 20 000

К-т 503 34 000

Заприходява се актива и се приключва сметка 613.

Д-т 202 Сгради 70 000 лв.

К-т 613 Разходи за придобиване на ДМА 70 000

Възможно е да се ползва дългосрочен заем от предприятието, ако не разполага с достатъчно средства. В този случай ще се използва сметка

152 Получени дългосрочни заеми.


2. По стопански начин – при този случай извършените разходи се отчитат чрез сметките от гр.60, които се приключват със сметка 613. Ако до края на периода активът не е завършен сметката остава с дебитно салдо, което се отразява в баланса и в ОПР като коректив в разходната част.


Материала е изпратен от: Родинка Христова
Изтегли материала