stdClass Object ( [ddate] => 2019-01-06 09:18:04 [path_image] => /ufiles/2/148/154063/otchitane-na-operaciite-po-obslujvaneto-na-organiziranite-turisti-vaucheri-i-tqhnata-obrabotka-2.png [article_excerpt] => Отчитане на операциите по обслужването на организираните туристи. Ваучери и тяхната обработка Обща характеристика на организацията на обслужването и задачи на отчитането. Ежегодно нашата страна се посещава от значителен брой чуждестранни туристи, които идват у нас на почивка, за участие в конгреси, [meta_keywords] => отчитане,операциите,обслужването,организираните,туристи,ваучери,тяхната,обработка,обща,характеристика [cat] => Счетоводство и контрол [cat_id] => 79 [scat] => 36 [art_id] => 154063 [title] => Отчитане на операциите по обслужването на организираните туристи. Ваучери и тяхната обработка [article_page] => 1 [article_html] =>

Отчитане на операциите по обслужването на организираните туристи. Ваучери и тяхната обработка


Обща характеристика на организацията на обслужването и задачи на отчитането. Ежегодно нашата страна се посещава от значителен брой чуждестранни туристи, които идват у нас на почивка, за участие в конгреси, симпозиуми, за запознаване с постиженията на страната в областта на икономиката, с нейните културни и архитектурни паметници и др. За тяхното посрещане, настаняване и обслужване има изградена специална организация, ръководена от специален държавен орган. Важно място в нея заемат туристическите предприятия, в които работят високо квалифицирани кадри.

Туризмът осигурява значителни приходи на страната и се очертава като перспективен отрасъл на националната икономика.

Чуждестранните туристи, посещаващи страната могат да се групират по различни признаци. Това групиране има голямо значение за изясняване на организацията на отчитането на операциите по тяхното обслужване. Така например чуждестранните туристи се групират по националности (страни): от Германия, Русия, Великобритания, и др.

Според начина на посещаването на страната и оказването на услугите туристите се подразделят както следва: а) туристи, посещаващи страната групово и получаващи туристически услуги групово, б)туристи, посещаващи страната индивидуално на които се оказват туристически услуги също индивидуално.

Според времето на заплащане на услугите, туристите се подразделят на: а)туристи, предварително заплатили услугите на съответните туристически предприятия (изпращачи, туроператори) и б) туристи, които заплащат ползваните услуги на място, в страната, непосредствено преди ползването им.

Туристите, предварително заплатили ползваните от тях услуги се наричат организирани туристи. Те могат да бъдат група или индивидуални туристи. Туристите, които заплащат на място ползваните услуги се наричат неорганизирани туристи. По-голяма част от туристите посещават страната организирано, тъй като това им осигурява по-големи удобства и сигурност в обслужването. За целта се сключват специални договори между чуждестранните фирми и приемащите туристите български туроператори (предприятия) Договорите между туроператорите се сключват периодически на специално организирани туристически панаири (борси), които се провеждат както в България, така и в Германия, Великобритания, Белгия, Русия, Украйна и др. Договори могат да се сключват и по кореспондентски път между заинтересованите туроператори.

Договорите обикновено биват два вида: дългосрочни и годишни. Дългосрочните договори имат по-общо съдържание и очертават едно бъдещо сътрудничество.

В годишните договори се конкретизират броя на туристите, услугите, които ще им бъдат предоставени, валутните лимити (квоти), цените на обслужване в различните категории хотели, различните отстъпки (намаления), например за ползването на услугите от деца, видовете допълнителни услуги, начинът на разплащане и др.

Пристигането на туристите в страната се извършва по предварително изготвени и съгласувани с чуждестранните туроператори графици. Съгласуване се извършва и със съответните самолетни компании, тъй като основната част от туристите пристигат с чартърни плети.

Туристическите предприятия организират предоставянето на услугите както на организираните, така и на неорганизираните туристи. Основна част от услугите се предоставят от собствено изградената материално-техническа база на приемащите туроператори. Някои от услугите се предоставят от външни предприятия и институти като музеи, земеделски кооперации, театри, опери, винарни и др.

[url] => schetovodstvo-i-kontrol [cpages] => 5 [image_path_1] => /ufiles/2/148/154063/otchitane-na-operaciite-po-obslujvaneto-na-organiziranite-turisti-vaucheri-i-tqhnata-obrabotka-2-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/148/154063/otchitane-na-operaciite-po-obslujvaneto-na-organiziranite-turisti-vaucheri-i-tqhnata-obrabotka-2-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Недка Михайлова [user_id] => 10994 )