stdClass Object ( [ddate] => 2019-02-11 09:06:44 [path_image] => /ufiles/2/148/153863/otchitane-na-posledvashti-razhodi-za-dma.png [article_excerpt] => ОТЧИТАНЕ НА ПОСЛЕДВАЩИ Р-ДИ ЗА ДМА В процеса на използване или бездеиствие, тези активи се изхабяват, остаряват и постепенно губят своята потребителскаст-ст, т.е. качествено да изпълняват пълноценно функционалното си предназначение. За да запазят работа си по текущо в рамките на срока те се нуждаят [meta_keywords] => отчитане,последващи,дма,процеса,използване,или,бездеиствие,тези,активи,изхабяват [cat] => Счетоводство и контрол [cat_id] => 79 [scat] => 36 [art_id] => 153863 [title] => Отчитане на последващи разходи за ДМА [article_page] => 1 [article_html] =>

ОТЧИТАНЕ НА ПОСЛЕДВАЩИ Р-ДИ ЗА ДМА


В процеса на използване или бездеиствие, тези активи се изхабяват, остаряват и постепенно губят своята потребителскаст-ст, т.е. качествено да изпълняват пълноценно функционалното си предназначение.

За да запазят работа си по текущо в рамките на срока те се нуждаят от поддържанеи демонтаж ..... и ситуация, при коятопредприятието да промени първоначалните си намерения и да пожелае да увеличи производствения капацитет на А, да промени неговото функционално предназначение или да удължи срока на използването му.

И в двата случая предприятието извършва р-ди, които съгл- прилож. СС са определени като последващи р-ди и се обособяват в две групи.

1. Р-дите, които увеличават полезния живот на А над първоначално очакваното нивопри тяхното придобиване. С тях не се създават условия за получаване на допълнителна иконом.изгода. Това не дава основание тези р-ди да се прибавят към б-совата ст-ст на А. В практиката тези р-ди са познати като р-ди, които са свързани с текущи ремонти и р-ди с капитални (осн) ремонти. При първите се извършват промени в някои части, детайли, докато капиталните са по-сложни и мащабни - подмяна на основни части.

За счетоводното отчитане на ремонта с важно значение ива начина на извършване по видове ремонти.

Тези ремонти се извършват с ресурси на предприятието и се отчитат със с-ка 612 (калкулационна

Принцип на отчитане: Всички р-ди свързани с ремонта се отразяват чрез с-ките от гр.60

60

-


612

60


611

 


 


-


 

 


614

 

 

-


 

 


615

 

 

-


 

 


гр.70

  

612Когато ремонтните работи се извършват от външни звена те се третират като външна услуга. Фактурират се.

602

 


611

 

4531

 


614

 

 

401


615

 

 

 


гр.70

 
 

602


  1. Коригиращи – коригира се балансовата ст-ст на А. В прилож.СС е записано, че тези р-ди подобряват фунционалното предназначение на А и се създава възможност за получаване на повече икономически изгоди при неговото понататъшно използване. Поради това тези подобрения се третират като реконструкция и модернизация. Бъдещата икономическа изгода от реконструкцията и модернизацията може да се търси в следните насоки:

[url] => schetovodstvo-i-kontrol [cpages] => 3 [image_path_1] => /ufiles/2/148/153863/otchitane-na-posledvashti-razhodi-za-dma-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/148/153863/otchitane-na-posledvashti-razhodi-za-dma-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Стоян Тончев [user_id] => 16322 )