Петък, 28- ми Януари
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Отчитане на последващи разходи за ДМА


ОТЧИТАНЕ НА ПОСЛЕДВАЩИ Р-ДИ ЗА ДМА


В процеса на използване или бездеиствие, тези активи се изхабяват, остаряват и постепенно губят своята потребителскаст-ст, т.е. качествено да изпълняват пълноценно функционалното си предназначение.

За да запазят работа си по текущо в рамките на срока те се нуждаят от поддържанеи демонтаж ..... и ситуация, при коятопредприятието да промени първоначалните си намерения и да пожелае да увеличи производствения капацитет на А, да промени неговото функционално предназначение или да удължи срока на използването му.

И в двата случая предприятието извършва р-ди, които съгл- прилож. СС са определени като последващи р-ди и се обособяват в две групи.

1. Р-дите, които увеличават полезния живот на А над първоначално очакваното нивопри тяхното придобиване. С тях не се създават условия за получаване на допълнителна иконом.изгода. Това не дава основание тези р-ди да се прибавят към б-совата ст-ст на А. В практиката тези р-ди са познати като р-ди, които са свързани с текущи ремонти и р-ди с капитални (осн) ремонти. При първите се извършват промени в някои части, детайли, докато капиталните са по-сложни и мащабни - подмяна на основни части.

За счетоводното отчитане на ремонта с важно значение ива начина на извършване по видове ремонти.

  • СТОПАНСКИ НАЧИН – работ., цехове, ст. Звена, или директно се възлага на външни предприятия.

Тези ремонти се извършват с ресурси на предприятието и се отчитат със с-ка 612 (калкулационна

Принцип на отчитане: Всички р-ди свързани с ремонта се отразяват чрез с-ките от гр.60

60

-


612

60


611

 


 


-


 

 


614

 

 

-


 

 


615

 

 

-


 

 


гр.70

  

612Когато ремонтните работи се извършват от външни звена те се третират като външна услуга. Фактурират се.

602

 


611

 

4531

 


614

 

 

401


615

 

 

 


гр.70

 
 

602


  1. Коригиращи – коригира се балансовата ст-ст на А. В прилож.СС е записано, че тези р-ди подобряват фунционалното предназначение на А и се създава възможност за получаване на повече икономически изгоди при неговото понататъшно използване. Поради това тези подобрения се третират като реконструкция и модернизация. Бъдещата икономическа изгода от реконструкцията и модернизацията може да се търси в следните насоки:


Материала е изпратен от: Стоян Тончев
Изтегли материала