Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Отчитане на приходите от продажби


ОТЧИТАНЕ НА ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИ


Процесът на продажба е последният етап от кръгооборота на капитала, когато се преминава от стокова в парична форма. Обикновено продажбата се признава, когато постъпи сумата от клиента. Възможни са и други случай на признаване, което е посочено в НСС 18, където е предложена схема за условията на продажбите и признаването,или непризнаването на приходите от тях.


І.Отчитане приходите от продажби на продукция.


Отчитането се извършва със сметка 701 Приходи от продажба на продукция- операционно-резултатна сметка с характер на пасивна.

В дебита й се получава пълната себестойност на готовата продукция, което се извършва по непряк, извън счетоводен път, чрез отразяване в дебита на сметката разходите за продажби и административните разходи.

В средита на сметката се отразява продажната цена. При кредитно салдо резултатът е печалба, а при дебитно – загуба.

Стопански операции и счетоводни статии при продажба на продукция:

1.Издаване на фактура

Д-т 411 Клиенти

К-т 701 Приходи от продажба на продукция

К-т 4532 Начислен ДДС за продажбите

2.Изписване на продукцията по себестойност

Д-т 701 Приходи от продажба на продукция

К-т 303 Готова продукция


3.Формиране на пълна себестойност

Д-т 701 Приходи от продажба на продукция

К-т 614 Административни разходи

К-т 615 Разходи за продажби


4.Отчитане на финансовия резултат

-при печалба от реализация

Д-т 701 Приходи от печалба на продукция

К-т 123 Печалби и загуби

-при загуба

Д-т 123 Печалби и загуби

К-т 701 Приходи от продажба на продукция

5.Получаване на парични средства

Д-т гр.50

К-т 411 Клиенти


  • 32 -


ІІ.Отчитане приходите от продажба на стоки


Отчитането се извършва със сметка 702 Приходи от продажба на стоки- операционно-резултатна. Аналитичното отчитане е по видове стоки.


Материала е изпратен от: Даниела Жечева
Изтегли материала