Вторник, 13- ти Април
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Отчитане на приходите в бюджетните организации


1) Д-т c/ка 5001 или с/ка 5011

К-т с/ка 7011 "Касови приходи от данъци, мита, митнически такси и осигурителни вноски"

- аналитично по §§

В края на бюджетния период въз основа на данните от данъчните и осигурителните декларации се установява съответствие между авансово внесените и дължимите данъци. Ако авансово внесените суми са по-малко от дължимите, за разликата от дължими суми за изминалата финансова година се съставя статията:

2) Д-т с/ки 4301 "Вземания от данъци и други публични държавни вземания"

4302 "Вземания от общински данъци и други публични общински вземания"

- аналитично по видове данъци и данъкоплатци

К-т с/ка 7012 "Начислени приходи от данъци, мита, митнически такси и осигурителни вноски"

- аналитично по §§

Когато са декларирани суми за надвнесен, подлежащ на възстановяване данък, ще се състави записване от вида:

1) Д-т с/ка 7013 "Начислени суми за възстановяване на данъци, мита, митнически такси и осигурителни вноски"

- аналитично по §§

К-т с/ка 4311 "Задължения по възстановяване на данъци и други публични държавни вземания"

4312 "Задължения по възстановяване на общински данъци и другипублични общински вземания"

- аналитично по видове данъци и данъкоплатци
При извършване на възстановяването (по сметка или на каса)ще се състави записа:

3) Д-т с/ка 4311 "Задължения по възстановяване на данъци и други публични държавни вземания"

4312 "Задължения по възстановяване на общински данъци и други публични общински вземания"

- аналитично по видове данъци и данъкоплатци
К-т с/ка 5011 или 5001

Така към последния работен ден на бюджетната година присъщите за изминалата финансова година бюджетни приходи могат да бъдат установени като се сумират салдата по сметките за касови и начислени приходи, т.е. 7011 + 7012 + 7013.

Предвид на това, че така начислените публични вземания и задължения по възстановими данъци са ликвидни през следващия отчетен период, а следва да започне и независимо начисляване за следващата бюджетна година, се налага изчистване на оборотите по сметки от гр. 701. Това се прави в началото на новата бюджетна година, чрез сторниране, както следва:

1) Д-т с/ки 4301 "Вземания от данъци и други публични държавни вземания" (-)

4302 Вземания от общински данъци и други публични общински вземания (-)

К-т с/ка 7012 Начислени приходи от данъци, мита, митнически такси и осигурителни вноски (-)

2) Д-т с/ка 7013 "Начислени суми за възстановяване на данъци, мита, митнически такси и осигурителни вноски" (-)


Материала е изпратен от: Nikola Yotov
Изтегли материала