Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Отчитане на разчетите


Отчитане на разчетите

Отчитане на разчетите по повод сключени наемни (арендни) договори със собствениците на земеделска земя


Съгласно Закона за стопанисване и ползване на земеделските земи собствениците на такива могат да ги отдават за обработка във формирани земеделски кооперации или да ги отдават под аренда. В първият случай се сключва договор за наем, а във втория т.нар. аренден договор. По принцип арендния договор се сключва за по-продължителен период от време и при него се изисква задължителна нотариална заверка. Договора за наем се сключва обикновено за 1 година и негов недостатък е, че при промяна на условията в договора задължително следва да се сключва нов договор. Счетоводното отчитане на взаимоотношенията е едно и също и при двата вида договори, а именно:

А. Начислен наем (аренда) за предоставена земеделска земя

Дт 602

Кт 499 Други кредитори

Наемът (арендата) се определя още в началото на годината.

Дт 611 Растениевъдство, ан. с/ка обща партида

Кт 602

На пролет когато стане ясно с какви култури ще бъде засята наетата земеделска земя се съставя следната счетоводна статия

Дт 611 Растениевъдство, ан. с/ка по видове култури

Кт 611 Растениевъдство, ан. с/ка обща партида

Б. Изплатен наем (аренда) в парична форма

Дт 499

Кт 501

В. Изплатени наемни (арендни) суми в натурална форма

Дт 499

Кт 701

Кт 4532

Дт 701

Кт 303

Отчитане на взаимоотношенията между земеделските кооперации и собствениците на земеделски земи по повод на извършени производствени услуги от кооперацията


Собствениците на земеделска земя могат да записват в земеделската кооперация определена част от земите си за т.нар. лично ползване. Т.нар. производствени услуги оказвани от земеделската кооперация могат да се извършват както на членове на кооперацията така и на външни лица. Възможни са следните счетоводни записвания:

А. Авансово заплащане на част от производствената услуга


Материала е изпратен от: СТОЙНИЧКА СТОЯНОВА
Изтегли материала