Събота, 28- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Отчитане на разчетите


отчитане на разчетитеВсяко предприятие, за да изпълнява дейността си влиза в постоянни взаимоотношения с други предприятия. При тези взаимоотношения то доставя активи, продава продукция, услуги, погасява кредити и др.

При тези взаимоотношения възникват 2 вида разчети: вземания и задължения. Те задължително подлежат на отчет.

Вземания възникват, когато предприятието продаде активи и услуги с отложено плащане (т.е. не е получило парите). Стойността на вземането поначало трябва да бъде по- висока от стойността на изписания актив или услуга от предприятието, т.е. да се реализира печалба.

Задължения възникват, когато предприятието получи активи или услуги с отсрочено плащане (т.е. не ги плаща веднага). Задължения възникват още, когато предприятието начисли разходи за външни услуги, които ще плати в бъдеще- ток, вода, парно, наем, ремонт и т.н. задължения възникват, когато предприятието начисли текущи разходи, които се плащат следващия месец.

За отчитане на вземанията и задълженията в сметкоплана са предвидени сметки от раздел 4- сметки за разчети. В този раздел се включват и трите вида счетоводни сметки: активни (отчитат вземания), пасивни (отчитат задължения), активно- пасивни (отчитат вземания и задължения).

В този раздел масово приложение намират следните групи сметки: гр.40, гр.41, гр.42, гр. 45, гр.46, гр.49.

В гр.40, която отчита разчетите с доставчици, са включени следните синтетични сметки:

  • 401- доставчици

  • 402- доставчици по аванси

  • 403- доставчици по търговски кредити,

  • 404- доставчици по доставки по определени условия

  • 406- доставчици по доставки със свързани неща

  • 409- други разчети с доставчици

Сметките са пасивни, без 402, защото отчитат задължения на предприятието, а 402 е активна, защото отчита вземания на предприятието за преведен аванс на доставчици за бъдещи доставки на стоки или услуги. От тези сметки с най- голяма приложимост е сметка 401.


Отчитане на разчетите при обикновени доставки


За тази цел се ползва сметка 401- доставчици. Тази сметка би могла да не използва ако през отчетния период всички задължения на предприятието са погасени. Сметка 401, както и 411 трябва да се водят в предприятието дори ако се плаща или взема веднага кеш и т.н. Всяко предприятие, което е регистрирано по ЗДДС всеки месец до 14- то или 15- то число трябва да отиде до държавната агенция за приходи , за да си уреди взаимоотношенията по ДДС (за възстановяване, не и за внасяне). Случаи, когато сметка 401 се кредитира:


Материала е изпратен от: Стоян Тончев
Изтегли материала