Събота, 18- ти Септ.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Отчитане на разчетите с доставчиците


Отчитане на разчетите по липси, начети и съдебни спорове.

Вземанията по липси, начети и съдебни спорове имат разнообразен характер. В тази група на разчетни отношения се включват вземанията, възникнали при предявени рекламации, липси и начети на членове от персонала, предадени за решаване от съда спорове, както и при присъдени вземания. Отчитането на такива вземания се чрез предвидените с-ки от гр. 44 – Вземания по липси и начети и съдебни спорове. С-ки 440, 441,442, 443,444, Тези с-ки с изключение на с-ка 442, са активни и се дебитират при възникване на съответни вземания, а се кредитират при уреждане на вземанията.

Отчитане на разчетите с бюджета и ведомствата.

Разчетите с бюджета и ведомствата са обект на отчитане чрез с-ки от гр. 45 – Разчети с бюджета и ведомствата. С-ки – 450,451,452,453,454,455,456,459.

С-ка 450 – Разчети с общините – тя се пасивна с-ка. Тя се кредитира при начисляване на д-ка на общините и местните данъци и такси срещу дебитиране на с-ка 122, и с-ка 605. При провеждане на дължимите суми се дебитира с-ка 450 – разчети с общините срещу кредитиране на с-ки от гр. 50.

Отчитане на разчетите с осигурители.

Разчетите с осигурителите възникват по повод на начислени суми за социално и здравно осигуряване на персонала на предприятието. Отчитат се чрез с-ки от гр. 46 – разчети с осигурители. В групата са предвидени с-ки 460, 461,462, 463,464,466,467,469.

Отчитане на разчетите с разни дебитори и кредитори.


Материала е изпратен от: Димитър Илиев
Изтегли материала