Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Отчитане на разходите


Отчитане на разходитеСъщност и класификация


Разходите са намаление на икономическата изгода през отчетния период чрез извеждане от предприятието и намаляване на пасивите, което води до намаляване на собствения капитал, като от капитала се изключи частта, която подлежи на разпределение между собствениците на капитала (дивиденти) и преоценката се изключва от размера на собствения капитал.

Преоценката се отчита със сметки от гр.11- 112, 113 и 114.

Счетоводният закон разделя разходите на:

 • Разходи по икономически елементи- гр. 60

 • Разходи за дейността- гр.61

 • Финансови разходи- гр.62

 • Извънредни разходи- гр. 69

 • Разходи за данъци върху печалбата


Дава се право на предприятието да прилага и друга класификация на разходите. Основно значение има класификацията по произход и предназначение.

В сметкоплана тези два признака се обособени в две групи сметки: по произход- гр. 60; по предназначение- гр. 61.

В нормативната уредба е утвърден принципа на формиране на себестойността на продукта и услугата да се включат само основни производствени разходи, т.е. разходите, които се отчитат в сметките от гр. 60.

Това означава, че в себестойността не се включват: финансови, извънредните разходи, разходи за обезценка, тъй като те се покриват от финансовия резултат.

В сметкоплана разходите са в раздел 6. в него са включени редица групи:

 • Гр. 60- разходи по икономически елементи;

 • Гр.61- разходи за дейността;

 • Гр. 62- финансови разходи;

 • Гр. 63- загуби за обезценка;

 • Гр. 65- разходи за бъдещи периоди;

 • Гр.66- разходи по пряко застраховане;

 • Гр.67- разходи по пасивно презастраховане;

 • Гр. 68- разходи по активно презастраховане;

 • Гр. 69- извънредни разходи.Материала е изпратен от: Стоян Тончев
Изтегли материала