Събота, 28- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Отчитане на разходите и калкулиране на себестойността на растениевъдната продукция


Отчитане на разходите и калкулиране на себестойността на растениевъдната продукция

Организацията на отчитане на разходите в растениевъдсвото и калкулирането на себестойността на готовата продукция се обуславят от много фактори и условия. Такива са организацията и технологията, продължителността на производствения процес и комплексността на производствата. Съвместното влияние на посочените фактори предполага паралелно с аналитичните сметки за съответните култури – царевица, пшеница, да се обособяват и аналитични сметки за отчитането на общи разходи, които се извършват едновременно за няколко култури или за няколко продукта, а също и за едни и същи култури, но отглеждани през различни калкулационни периоди. Във връзка с това се обособяват следните групи аналитични сметки за отчитане на общи разходи. Аналитични сметки за отчитане на общи разходи по отношение на няколко култури:

1. Аналитични сметки за отчитане на общи разходи по отношение на култури - тези общи разходи се разделят на общи разходи върху незасети площи и общи разходи върху засети площи. Към общите разходи върху незасети площи можем да отнесем всички разходи от подготвянето на почвата до засяването на съответната култура. Общите разходи върху засети площи са например разходите за вредители.

2. Общи разходи по отношение на калкулационните периоди – наторяване с естествени торове, многогодишни култури, разходи по засяване

3. Разходи, които са общи по отношение на отделните продукти. В резултат на отглеждането на съответна култура се получават няколко продукта.

Наличието на посочените общи разходи предполага използването на подходящи бази за тяхното разпределение съответно между калкулационни периоди, продукти или култури.. Разпределението на общи разходи извършвани за няколко култури се осъществяват пропорционално на физическите декари засята площ от съответните култури. Разходите отнасящи се за няколко калкулационни периода се разпределят или в зависимост от полезния ефект в определено съотношение или пропорционално на годините на рекултиране на съответната култура.

Сравнително по-труден е въпросът за разпределение на разходите извършени общо за няколко свързани продукта. При повечето растениевъдни продукти се получават по няколко продукта, а паралелно с това и допълнителни продукти. Останалата част от разходите следва да се разпределят между продуктите. Тези разходи се разпределят на практика или пропорционално на продажните стойности или чрез приравняване на свързаните продукти към един от тях.

Във връзка с формирането на себестойността на селскостопанската продукция съществено значение има и обхвата на разходите, които се включват в тази себестойност. За зърнените култури в себестойността се включват всички разходи до заприходяване на продукцията в складовете. По отношение на фуражите, себестойността им включва разходите за транспорта и складирането по съответния ред. По отношение на зелената маса в себестойността се включват разходите до доставката във фермите. По отношение на плодове, зеленчуци в себестойността се включват всички разходи до тяхната продажба.


Материала е изпратен от: Ганчо Христов
Изтегли материала