stdClass Object ( [ddate] => 2019-01-09 01:04:12 [path_image] => /ufiles/2/147/153205/otchitane-na-razhodite-na-zdravnoosiguritelnite-kompanii-1.png [article_excerpt] => Отчитане на разходите на здравноосигурителните компании Здравноосигурителните компании отчитат разходите си в съответствие със Закона за счетоводството, счетоводните стандарти и в съответствие със Закона за застраховането. Разходите им намират отражение в Отчетът за доходите. При тези компании, стой [meta_keywords] => отчитане,разходите,здравноосигурителните,компании,здравноосигурителните,компании,отчитат,разходите,съответствие,със [cat] => Счетоводство и контрол [cat_id] => 79 [scat] => 36 [art_id] => 153205 [title] => Отчитане на разходите на здравноосигурителните компании [article_page] => 1 [article_html] =>

Отчитане на разходите на здравноосигурителните компании


Здравноосигурителните компании отчитат разходите си в съответствие със Закона за счетоводството, счетоводните стандарти и в съответствие със Закона за застраховането.

Разходите им намират отражение в Отчетът за доходите.

При тези компании, стойността на сделката е известна в началото и при формирането на резултата от дейността разходите за обезщетения или суми могат да бъдат определени, а понякога уточнени доста след инкасиране на застрахователните премии. Затова финансовият отчет на компанията съдържа доходи (приходи от премии), които са определени като такива и са получени в парична форма преди изплащането на задълженията на застрахователя за обезщетения и суми, т.е. преди възникването на разходите за тях (които са неизвестни и неуточнени на етапа на възникване на приходите).

Това довежда до евентуална печалба (ако се разглежда в класическия вариант като разлика между приходи и разходи от дейността) за осигурителя. С тази цел се създават и съответните резерви, за да се предвидят бъдещите престации за застрахователни разходи.

Някои осигурители се ориентират към заплащане на особено значимите здравни потребности, а други – към допълнителни, като осигуряване на по-високо качество на услугите, козметични, специфични профилактични и пр. дейности. В редица случаи точно разграничение не е възможно да се направи. Осигурителят може да заплаща и различни видове медицински услуги: профилактика, извънболнична помощ, болнична помощ, стоматологична помощ, медикаменти за амбулаторно лечение, рехабилитация и пр.

Различават се осигурители с различна ориентация:

- По-ясно изразена медицинска ориентация - заплащат основно медицински услуги и стоки.

 - Предимно социална ориентация - изплащат обезщетения с предимно социално предназначение.

[url] => schetovodstvo-i-kontrol [cpages] => 9 [image_path_1] => /ufiles/2/147/153205/otchitane-na-razhodite-na-zdravnoosiguritelnite-kompanii-1-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/147/153205/otchitane-na-razhodite-na-zdravnoosiguritelnite-kompanii-1-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Стефан Вълков [user_id] => 16807 )