Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Отчитане на резултатите от инвентаризация


Отчитане на резултатите от инвентаризация


1. Видове резултати:

1.1 излишъци – намерените фактически наличности са по-големи от остатъците по счетоводните сметки

Всеки излишък трябва да се заприходи в обекта.

1.2 липси фактическата наличност е по-малка от остатъците по сч. см/ки

2. Оформяне на резултатите (с разрешение на ръководителя)

2.1 протокол за компенсиране на липси с излишъци

2.2 протокол за липси, които са за сметка на предприятието без вина на МОЛ

- естествени фири – количествено намаление на стоково-материалните запаси в резултат на естествено развилите се в тях физико-химични процеси

Съществуват норми за фирите.


-15-


3. Счетоводно отчитане на резултатите от инвентаризация:3.1 Липса без вина на МОЛ – естествена фира за сметка на предприятието.

Отчита се като др. разходи, а в края на годината като загуба. Съставят се две счетоводни статии:


- за отчитане на естествена фира

Д-т с/ка Др. разходи

К-т с/ка Материали (Стоки, Продукция)


- приключване на с/ка Др. разходи в края на годината

Д-т с/ка Печалби и Загуби от т.г.

К-т с/ка Др. разходи3.2 Липса по вина на МОЛ

МОЛ се начита по цена, по-висока от отчетната или с продажната цена на липсващия актив, като върху последната се начислява 20% ДДС.

Тук статията е сложна:

Д-т с/ка Вземания по липси и начети

К-т с/ка Материали

К-т с/ка ДДС(на продажбите)

К-т с/ка Ценови разлики


Пример: Липса на материал А с отчетна цена 100 лв.

Продажна цена 120 лв.

ДДС 20% 24 лв.

Начет = 120 + 120 х 20% = 144 лв.


Материала е изпратен от: Мария Заверджиева
Изтегли материала