stdClass Object ( [ddate] => 2019-02-11 01:37:50 [path_image] => /ufiles/2/148/154052/otchitane-na-sobstveniq-kapital-na-biudjetnite-organizacii-2.png [article_excerpt] => ОТЧИТАНЕ НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ НА БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ _Капиталът на бюджетните организации представлява стойностния израз на общественото богатство, с което се разпореждат при осъществяване на публичните си цели._ Като обект на управление и отчитане капиталът на бюджетните организации се диференц [meta_keywords] => отчитане,собствения,капитал,джетните,организации,капиталът,джетните,организации,представлява,стойностния [cat] => Счетоводство и контрол [cat_id] => 79 [scat] => 36 [art_id] => 154052 [title] => Отчитане на собствения капитал на бюджетните организации [article_page] => 1 [article_html] =>

ОТЧИТАНЕ НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ НА БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Капиталът на бюджетните организации представлява стойностния израз на общественото богатство, с което се разпореждат при осъществяване на публичните си цели.

Като обект на управление и отчитане капиталът на бюджетните организации се диференцира в четири групи:

^ разполагаем капитал;

^ акумулиран прираст/намаление от предходни години;

^ прираст/намаление от текущата година.

Разполагаемият капитал на бюджетната организация представлява стойностния израз на ангажираните в бюджетната, извънбюджетната и др. дейност нетни активи към момента на учредяването, обособяването или трансформацията на бюджетната организация. Отчитането му става чрез сметки от подгрупа 100 по начин и ред съответстващ на с/ки 101 и 102 от Националния сметкоплан.

Особеност представлява изискването за обособяване на стойностния израз на нетните активи в три отчетни групи(дейности) - "бюджетна", "извънбюджетни" и "други". Така че, ако бюджетна организация бъде обособена със 100 000 лв. предоставен, от ЦБ по банкова сметка капитал, то записването в регистъра на
новосъздадената организация ще бъде:
1) Д-т с/ка 5013 "Бюджетни средства в банки" 100 000

К-т с/ка 1001 "Разполагаем капитал по бюджети и бюджетни сметки 100 000

Акумулирания прираст/намаление на нетните активи от предходни години, представлява капитализирания имуществен ефект от дейността на бюджетната организация. Отчита се по с/ки от подгрупа 110. Акумулирането на ефектите става чрез счетоводни записвания, както следва:

а) акумулирането на прираст от дейности:

1) Д-т с/ка 1201 "Прираст/Намаление на нетните активи от бюджетни дейности"

К-т с/ка 1101 "Акумулиран прираст/намаление от бюджетни дейности"


2) Д-т с/ка 1202 "Прираст/Намаление на нетните активи от извънбюджетни дейности" К-т с/ка 1102 "Акумулиран прираст/намаление от извънбюджетни дейности"


3) Д-т с/ка 1209 "Прираст/Намаление на нетните активи от други дейности"

К-т с/ка 1108 "Акумулиран прираст/намаление от други дейности"


б) акумулиран прираст от преоценка и др. събития

1) Д-т с/ка 130Г "Изменения в нетните активи от преоценка" 1309 "Изменения в нетните активи от други събития"

К-т с/а 1109 "Акумулиран прираст/намаление в нетните активи от преоценки и други събития"


в) акумулирани намаления в нетните активи от дейности,
преоценки и др. събития - чрез обратни на горепосочените записвания.

Прирастът/намалението в нетните активи за текущата година представлява имуществения ефект от бюджетната, извънбюджетната и др. дейности на бюджетната организация през бюджетната година. Отразяването на тези ефекти става по сметки от подгрупа 120 на бюджетния сметкоплан. Това става при процедурата на приключването на отчетността за бюджетния период. Записванията са от вида:

[url] => schetovodstvo-i-kontrol [cpages] => 2 [image_path_1] => /ufiles/2/148/154052/otchitane-na-sobstveniq-kapital-na-biudjetnite-organizacii-2-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/148/154052/otchitane-na-sobstveniq-kapital-na-biudjetnite-organizacii-2-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Драго Динев [user_id] => 18048 )