Неделя, 5- ти Април
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Отчитане на стопанската дейност на бюджетните организации


К-т с/ка 4512 "Разчети за данък върху приходите от стопанска дейност"

Държавни висши училища, изследователски центрове, техникуми и др. нормативно определени организации ползват право на преотстъпен в тяхна полза данък върху приходите им от стопански дейности. Това намира счетоводна интерпретация в записа:

Д-т с/ка 7014 "Преотстъпени приходи от данъци, мита и осиг. вноски"

К-т с/ка 7682 "Приписани трансфери от/за държавни институции"

Обективност и еднозначност на производната информация се постигаше и чрез използването на сметките от закритата гр. 14 "Нетен резултат от стопанската дейност".10 Прилаганата през 2001 г. методика на отчитане на ефектите и резултата от стопанската дейност регламентираше присъщите приходи и разходи (сметки от Раздели 6 и 7) да се отнасят:

а) приходите по с/ка 1409 "Приходи от стопанската дейност";

б) разходите по с/ка 1401 "Разходи по стопанската дейност".
Данъчната основа се установяваше като разлика между сумите по двете сметки. Чистия резултат от стопанската дейност, установен чрез приключване на двете сметки една срещу друга, се отнасяше в увеличение или намаление на нетните активи от дейността, т.е в сметки от гр. 12.

Ще си позволим да определим този втори подход като по-правилен от теоретична гледна точка и ще изразим предположение, че практиката неминуемо ще се върне към него.

Материала е изпратен от: Драго Динев
Изтегли материала