stdClass Object ( [ddate] => 2019-02-09 03:38:10 [path_image] => /ufiles/2/148/153619/otchitane-na-uvelichenieto-na-kba-mladi-jivotni-i-jivotni-za-ugoqvane--2.png [article_excerpt] => Отчитане на увеличението на КБА (млади животни и животни за угояване) Увеличението на КБА може да се осъществи по един от следните начини: А. Закупени млади животни и животни за угояване _ Дт гр. 31 по справедлива ст/ст_ _ Дт 4531_ _ Кт 401_ Б. Добити млади животни в предприятието – Акт за приплоди [meta_keywords] => отчитане,увеличението,кба,млади,животни,животни,угояване,увеличението,кба,може [cat] => Счетоводство и контрол [cat_id] => 79 [scat] => 36 [art_id] => 153619 [title] => Отчитане на увеличението на КБА (млади животни и животни за угояване) [article_page] => 1 [article_html] =>

Отчитане на увеличението на КБА (млади животни и животни за угояване)


Увеличението на КБА може да се осъществи по един от следните начини:

А. Закупени млади животни и животни за угояване

Дт гр. 31 по справедлива ст/ст

Дт 4531

Кт 401

Б. Добити млади животни в предприятието – Акт за приплоди

Дт 314 по справедлива ст/ст на кг. живо тегло

Кт 611 Животновъдство

В. Прехвърлени продуктивни животни в групата на животните за угояване

Дт 315 по справедлива ст/ст на кг. живо тегло

Кт 274 по справедлива ст/ст на брой

Разликата между двете оценки се отчита като приход или разход за предприятието.

Г. Безвъзмездно получени КБА

Дт гр. 31 по справедлива ст/ст на кг. живо тегло

Кт 709

Д. Издължаване на записани дялови вноски чрез КБА

Дт гр. 31 по справедлива ст/ст от вещи лица

Кт 426

Отчитане на прираста при младите животни и животните за угояване


Прираста представлява нарастване на теглото на животните в резултат на тяхното отглеждане. Установява се чрез претегляне като задължително прираст се измерва в следните случаи:

Определянето на прираста става с помощта на следната формула:

Пр кг = (Т кр + Т изл) – (Т нач + Т пост)

Пр кг – прираст в килограми

Т кл – тегло на животните в края на отчетния период

Т изл – тегло на излезлите от групата животни. Под излезли се разбира продадени, прехвърлени в друга група, заклани, умрели и т.н.

Т нач – тегло на животните в началото на отчетния период

Т пост – тегло на постъпилите в групата животни. Под постъпили се разбира добитите в предприятието, закупените от вън, безвъзмездно получени и т.н.

Така определения прираст в килограми се оценява по справедлива стойност на килограм и с получената сума се съставя следната счетоводна статия:

[url] => schetovodstvo-i-kontrol [cpages] => 2 [image_path_1] => /ufiles/2/148/153619/otchitane-na-uvelichenieto-na-kba-mladi-jivotni-i-jivotni-za-ugoqvane--2-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/148/153619/otchitane-na-uvelichenieto-na-kba-mladi-jivotni-i-jivotni-za-ugoqvane--2-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Петър Милков [user_id] => 612 )