stdClass Object ( [ddate] => 2019-02-06 01:43:32 [path_image] => /ufiles/2/148/153779/otchitane-pridobivaneto-na-dba-chrez-pokupka-chrez-vnoski-ot-sydrujnici-ili-namereni-nezaprihodeni-pri-inventarizaciq-2.png [article_excerpt] => Отчитане придобиването на ДБА чрез покупка, чрез вноски от съдружници или намерени незаприходени при инвентаризация При закупуване на ДБА могат да се появят няколко проблема. Закупуването се извършва по нетна справедлива стойност, при формирането на която може да не са оказали влияние разходите по п [meta_keywords] => отчитане,придобиването,дба,чрез,покупка,чрез,вноски,съдружници,или,намерени [cat] => Счетоводство и контрол [cat_id] => 79 [scat] => 36 [art_id] => 153779 [title] => Отчитане придобиването на ДБА чрез покупка, чрез вноски от съдружници или намерени незаприходени при инвентаризация [article_page] => 1 [article_html] =>

Отчитане придобиването на ДБА чрез покупка, чрез вноски от съдружници или намерени незаприходени при инвентаризацияПри закупуване на ДБА могат да се появят няколко проблема. Закупуването се извършва по нетна справедлива стойност, при формирането на която може да не са оказали влияние разходите по придобиване на актива. Например закупени са продуктивни крави от Дания, Холандия и др. страни и трябва да бъдат транспортирани до България, да се изплатят съответните такси за ветеринарни свидетелства, митнически такси и т.н. Когато животните се оценяват по историческа цена, при нейното формиране оказват влияние всички тези разходи. Когато животните се оценяват по нетна справедлива стойност, тези разходи не влияят при нейното формиране. Въпросът е как те да бъдат третирани от счетоводната отчетност. От гл.т. на практиката това са разходи, които са извършени във връзка с формиране оценката на тези активи. Но от гл.т. на счетоводните стандарти те не трябва да се вземат под влияние на нетната справедлива стойност. Ето защо е целесъобразно да се използва следния начин на отчитане:

- ако при покупката на ДБА е получена обикновена фактура:

гр. 27 / 401, 50, 15

- ако е с данъчна фактура:

гр. 27

4531

40, 50, 15

По този начин ДБА са заприходени по нетна справедлива стойност, върху която не са оказали влияние транспортните разходи, митническите такси, разходи за изхранване на животни, разходи за заплати на персонал и т.н. Необходимо е да се прави разлика разходите за закупуване на животните с какво предназначение са. Така ще се разграничат кои разходи са свързани с отглеждането на животните и кои с придобиването им.

Разходите, които са свързани с изхранване на животните по време на тяхното транспортиране, както и начислените заплати и командировки на персонала, трябва да се третират като производствени. Именно поради тази причина те се отчитат по аналитична сметка – разходи за отглеждане на съответния вид.

6111 / гр. 60

За разлика от тях разходите за транспортирането на животните, ветеринарните свидетелства, митническите такси и др. не трябва да се третират като производствени, а като ценови разлики от формиране и промяна на справедливата стойност на БА. За тяхното отчитане се съставят следните статии:

гр. 60 / сметка за съответните ресурси и разчети (напр. гр. 40, 456, 457, гр. 50)

Особеното е, че именно тези разходи се третират като ценови разлики, свързани с придобиване на ДБА. В края на годината аналитичната сметка за ценовите разлики се приключва с 709 или 123.

Възможно е ДБА да се закупят чрез договор за лизинг. В икономическата литература има няколко варианта за отчитане на финансовия лизинг от гл.т. третирането на лизинговата услуга по закона за ДДС. Проблемите са лизинговата услуга за освободена или данъчна сделка да се счита и кога да се начислява ДДС (общ размер при придобиване, смяна на собствеността на актива или на части съответстващи на лизинговите вноски). Ако се спазват указанията на счетоводните стандарти, то лизингополучателя е длъжен да заприходи ДБА като собствен при неговото получаване. За тази цел ще се състави статията:

[url] => schetovodstvo-i-kontrol [cpages] => 3 [image_path_1] => /ufiles/2/148/153779/otchitane-pridobivaneto-na-dba-chrez-pokupka-chrez-vnoski-ot-sydrujnici-ili-namereni-nezaprihodeni-pri-inventarizaciq-2-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/148/153779/otchitane-pridobivaneto-na-dba-chrez-pokupka-chrez-vnoski-ot-sydrujnici-ili-namereni-nezaprihodeni-pri-inventarizaciq-2-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Ганчо Христов [user_id] => 10545 )