Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Отчитане придобиването на ДБА по безвъзмезден начин или замяна


Отчитане придобиването на ДБА по безвъзмезден начин или замянаПридобиването на ДБА по безвъзмезден начин често се характеризира като придобиване на активи като дарение. В стандарт 41 се разграничават правителствените дарения от дарения от други физически и юридически лица. При правителствените дарения особеното е, че сделката се третира като освободена по Закона за ДДС. Стойността на получения актив се третира като финансиране:

гр. 27 / 753

Особеното е и това, че при оценка на БА по нетна справедлива стойност се третират като неамортизируеми, поради което цялата им стойност се трансформира като приход за финансиране през отчетния период и тази стойност влияе върху финансовия резултат. Следователно с нетната справедлива стойност освен посочената се съставят и статиите:

753 / 705, 706

а в края на годината:

705, 706 / 123

Забележка: Възможно е приходите от финансиране да се отчитат по сметка 704 или друга сметка от гр. 70.

В случай, че ДБА е получен като дарение от други физически и юридически лица се съставя статията:

гр. 27 / 709

а в края на годината:

709 / 123

Промяната в Закона за ДДС рефлектира и върху тези дарителски сделки. Възможно е получателя на дарението, на база на договора за дарение, да е задължен да внесе 20% ДДС върху нетната справедлива стойност (продажната). По този начин частично се обезсмисля дарението като безвъзмездна сделка.

На базата на договора за дарение получателя съставя следните статии:

гр. 27 / 709 - с нетната справедлива стойност

609 / 4532 - с дължимата сума за ДДС

Целта е начислените суми за ДДС да не се третират като производствен разход, а като административни разходи.

Придобиването на ДБА може да се извършва и чрез замяна на активи. Този проблем не се разглежда в стандарт 41, което поражда редица проблеми от практическа гледна точка. Бартерната сделка, за каквато се счита замяната на активи, поражда ли разчети по Закона за ДДС и в кои случаи? Как да се формира оценката на актива, който се придобива в резултат на бартерна сделка? В настоящия момент в икономическата литература има няколко становища по този въпрос.

След като ДБА се третира като вид ДМА, то при придобиване на ДБА чрез замяна с други активи, да се спазват постановките на стандарт 16 за ДМА (при замяната де разглеждат двата случая – замяна на сходни и замяна на несходни активи). В двата случая обаче при тези бартерни сделки не се прилагат перфектно изискванията на чл. 223 на Закона за задълженията и договорите, в който се регламентира, че всяка една страна на бартерната сделка трябва задължително да се проявява като продавач и купувач за съответните активи.


Материала е изпратен от: Ганчо Христов
Изтегли материала