Събота, 28- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Отчитане увеличението на ДБА чрез създаване в стопанството


Отчитане увеличението на ДБА чрез създаване в стопанствотоНай-често стопанствата придобиват гори и трайни насаждения чрез създаване. До приемането им в плододаване те се отчитат като разходи за създаване на ДА. На практика това означава, че изразходваните ресурси по създаване на активите се отчитат по правилата за създаване на ДА, т.е. разходите се отчитат чрез сметки от гр. 60 в зависимост от това какъв е вида на ресурса.

  • За изразходвани материали:

601 / 302

  • За начислени заплати:

604 / 421

  • За осигуровки:

605 / гр. 46

  • За външни услуги:

602 / гр. 50, 401

Тези разходи групирани по икономически елементи се трансформират като разходи за създаване на ДА по сметка 613. Като операционно-калкулационна сметка по нея се формира фактическата себестойност на съответния масив, който се създава. В случай, че са ползвани посадъчни материали произведени в самото стопанство сметките от гр. 60 не се ползват. ...............За ползваните услуги от собствени спомагателни дейности се кредитира сметка 612.

При определяне на масива в плододаване е възможно да се появят няколко проблема:

а) съгласно стандарт 41 ДБА се оценяват по нетна справедлива стойност, а по сметка 613 се е формирала фактическата себестойност, която най-често е различна от нетната стойност. Поражда се проблем къде да се отрази разликата?

б) за някои масиви трайни насаждение е характерно, че е възможно получаване на продукция преди официално масива да е приет в плододаване. Например лозов масив се приема в плододаване 3та год., но част от лозите плододават 2та год. Проблемът е как да се отчита тази получена продукция?

в) масивите с трайни насаждения в съответствие с прилаганата технология могат да изискват допълнителни конструкции. Особено това се налага при лозята, при производството на хмел, при т.нар. палметни овощни градини и т.н. Проблемът е тези разходи да се отчитат като самостоятелен счетоводен обект или да се включат в себестойността на масива?

г) с цел опазване на масивите често са налага тяхното ограждане. Проблемът е тези разходи да се считат ли като самостоятелен обект или да се включат в себестойността?

Тези проблеми рефлектират върху начина на отчитане в създаването на ДБА. При тяхното счетоводно третиране са възможни следните варианти:


І-ви вариант: За предсрочно получената продукция.

Както НСС – 41, така и МСС – 41 позволяват предсрочно получената продукция да бъде заприходена:


Материала е изпратен от: СТОЙНИЧКА СТОЯНОВА
Изтегли материала