Вторник, 13- ти Април
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Отчитането на намалението на ДБА


Кт 6113

В края на отчетния период разликата между ДО и КО по с/ка 6113 се прехвърля в с/ка 123.

Г. Върнати продуктивни животни на напуснал член-кооператор.

4000

Дт 102 Основен капитал, неизискващ регистрация - с полагащия се дял

Кт 499 Разни кредитори, анал. с/ка член-кооператор

4200

Дт 499

Кт 708 със справедлива ст/ст към момента на връщане

Дт 708

Кт 274 със отчетната им стойност

Възможно е формирания дял на напусналия съдружник да се различава от справедливата стойност на върнатите продуктивни животни към момента на връщането. В този случай разликата се доплаща от лицето напуснало предприятието или пък от самото предприятие.

200

Дт гр. 50

Кт 499

Ако делът, който подлежи на връщане, е по-голям от справедливата стойност на върнатите животни, предприятието доплаща на лицето разликата.

Дт 499

Кт гр. 50

Д. Констатирана липса на продуктивни животни по вина на МОЛ, което се начита

Дт 442 стойност на начета + ДДС

Кт 274 по отчетна стойност

Кт 4532 ДДС

Кт 443 когато начета е по-голям от отч. ст/ст

При внасяне на стойността на начета

Дт 501, 421

Кт 442

Дт 443

Кт 709

Е. Липса на продуктивни животни без вина на МОЛ

Дт 609

Кт 274

Дт 614 или 123

Кт 609

Ж. Липса на продуктивни животни в резултат на стихийни бедствия

Дт 691

Кт 274 с отчетната стойност

За начислената застраховка

Дт 495

Кт 709?

При получаване на обезщетението

Дт гр. 50

Кт 495
Материала е изпратен от: Георги Петров
Изтегли материала