Събота, 18- ти Септ.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Биология

Отделителна система


Отделителна система


Основно свойство на живите организми е биологичната обмяна на веществата и енергията. Чрез нея се осъществява диалектическото единство между организма и средата. Обмяната на веществата и енергията има две страни:

  • Външна – състои се в приемане на вещества от околната среда – най-общо хранене и отделяне;

  • Вътрешна – метаболизъм – единство от два противоположни процеса: анаболизъм и катаболизъм, чрез които се набавят нужните метаболити и енергия, но и се натрупват и ненужни, а понякога и токсични метаболити;

Крайните продукти от обмяната са: от въглехидрати и мазнини – Н2О и СО2; от белтъци - Н2О, СО2 и азотни съединения /карбамид, пикочна киселина, урея/.

В еволюцията на организмовия свят са възникнали различни механизми, чрез които да се освобождават клетките и организмите от крайните продукти на обмяната. Отстраняването от организма на непотребните вещества от обмяната се нарича отделяне или екскреция. Чрез кръвта екскрементите се пренасят до органи, които се наричат отделителни. Към тях се отнасят бъбреците, белите дробове, кожата и червата. През бъбреците и кожата се отделят вода, минерални соли, пикочина, пикочна киселина и други. През червата се отделят жлъчни пигменти, някои соли и вода, а през белите дробове – СО2 и вода.

Промените в условията на съществуване на организма са ограничени. Затова се поддържа постоянство във вътрешната среда – хомеостаза. Към хомеостазните механизми се включва и отделянето, като краен етап на обмяната в организма. Чрез него се поддържа постоянство на вътрешната течна среда на организма по отношение на обем, йонен състав, органични вещества и хормони. Чрез урината се отстраняват повечето от лекарствените вещества, приети чрез устата или под формата на инжекции. Основни отделителни органи в човешкия организъм са бъбреците. Заедно с пикочопроводите, пикочния мехур и пикочния канал, те образуват отделителната система.

Бъбреците са двойка органи, разположени в коремната кухина от двете страни на гръбначния стълб в поясната му част. Те имат бобовидна форма. Средната им дължина е 12см, ширината им – 6см, а дебелината им е около 3 см. Бъбреците са обвити от мастна капсула, която ги предпазва от механични увреждания. Основна структурна и функционална единица е нефронът. Всеки бъбрек има около 1 200 000 нефрона. Нефронът е изграден от две части. Първата част е малпигиево телце, което представлява гомерул /кълбце от капиляри/, обвит от двустенна капсула, наречена Бауманова капсула. Втората част на нефрона е система от каналчета. Каналчетата започват от капсулата, нагъват се многократно, имат дължина около 55мм и са обхванати от гъста капилярна мрежа.

Бъбреците са богато кръвоснабдени. Кръвоносните съдове навлизат в средната вгъната част на бъбрека, от която излиза и пикочопроводът. При надлъжен разрез на бъбрека се открояват външна част –кора и сърцевинна част. Кората има зърнеста структура, която се дължи на разположените там малпигиеви телца. Сърцевината е образувана от пирамидки, които се отварят в бъбречното легенче. Уринообразуването е основна функция на бъбреците. То е сложен физиологичен процес, който се извършва на три етапа: филтрация, обратно всмукване, секреция.


Материала е изпратен от: MIROSLAV
Изтегли материала