Четв, 6- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Откриване, водене и приключване на счетоводните сметки. Способ на двойното записване


Операционните сметки се откриват, водят и приключват по подобие на активна или на пасивна сметка, в зависимост от предназначението им. Ако са операционно-калкулативни, т.е. предназначени са за отчитане на разходи по стопански процес, те се използват като активни, т.е. дебитират се за извършените разходи, тъй като от тези разходи се очаква бъдеща изгода. Операционно-резултатните сметки се кредитират, когато стопанския процес, който ги отчита приключи и създаденият резултат се зачисли в имуществото на предприятието. Ако операционните сметки са предназначени за отчитане на приходи, те се водят като пасивни, т.е. за всички постъпили приходи във връзка с един стопански процес те се кредитират. За да се отнесе накрая полученият резултат към общия финансов резултат за предприятието с набраните приходи, сметката ще се дебитира, а ще се кредитира финансово резултатната сметка. Възможно е операционните сметки да са операционно-резултатни, т.е. предназначени за отчитане на приходите и разходите по даден процес. Тогава те се използват едновременно и като активна и като пасивна сметка. Дебитират се за разходите от стопанския процес и се кредитират за приходите, постъпили от него. Накрая се определя финансовият резултат от процеса и сметката се приключва като той се отнася към финансово-резултатната сметка.


Материала е изпратен от: Даниела Жечева
Изтегли материала