Четв, 6- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Откриване, водене и приключване на счетоводните сметки. Способ на двойното записване


Финансово-резултатните сметки се използват по сходен начин за операционно-резултатните. Дебитират се за загубите и се кредитират за приходите от всички операции и предприятия. На тяхна основа се определя печалбата или загубата за периода от всички протекли стопански операции. Всяка една стопанска операция има двойствено значение. Тя е само една стъпка в кръгооборота на средствата на предприятията, който се осъществява чрез последователното им преминаване от една в друга форма. Това е изменение, което е еднакво по размер, но разнопосочно за формите, между които се извършва това движение. Ето защо в счетоводството още с неговот налагане като практика се прилага способът на двойното или двустранно записване. Всяка стопанска операция трябва да се отрази или да се направят записвания за нея най-малко по две счетоводни сметки, за да се изрази нейното съдържание. Това означава, че съществува връзка между сметките, чрез които трябва да се запише счетоводно стопанската операция. Тази връзка се установява след внимателен анализ на стопанската операция, за да се разкрият отчетните обекти, засегнати от нея и характера на протеклите изменения. Записването по сметките е счетоводен начин да се окаже как да се отрази стопанската операция. Писмените счетоводни изрази на стопанските операции се наричат счетоводни статии. Чрез тяхното съставяне счетоводителят всъщност съставя модел на стопанската операция, като посочва по кои сметки тя да се запише и в коя страна на сметките. Съществуват правила във връзка с това, наложили се от практиката. Във всяка една счетоводна статия най-напред се записва сметката, която трябва да се дебитира, а след това сметката, която трябва да се кредитира според съдържанието на стопанската операция. Друго правило е, че сметките се записват с леко разместване, а също и сумите, което води до формиране на съответни колони и по-лесното възприемата след това на съставените счетоводни статии в хронологичния дневник, в който всяка една получава своя пореден номер. Трето правило е, че наименованието на всяка счетоводна сметка се записва с главна буква. Последното правило е, че при счетоводните статии трябва да има балансиране.


Материала е изпратен от: Даниела Жечева
Изтегли материала