Четв, 6- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Откриване, водене и приключване на счетоводните сметки. Способ на двойното записване


В хода на двойното счетоводно записване счетводната обработка на данните за стопанската операция условно може да се раздели на три етапи:

  • проверка на постъпилите в счетоводството първични и вторични счетоводни документи. Те се проверяват формално, освен това по същество. Подлагат се също така на правна и аритметична проверка. Формалната проверка е насочена към това, да се установи, дали е спазена формата на документа и най-вече дали съдържа необходимите реквизити. Проверката по същество установява точността и пълнотата на вписаните наименования, количества и цени, дали документът съответства на клаузите на сключени договори, на приети заявки, поръчки и други подобни условия. Правната проверка трябва да установи дали осъществената стопанска операция съответства на правните норми на страната. Аритметичната проверка трябва да установи верността на изчисленията в документите.


Материала е изпратен от: Даниела Жечева
Изтегли материала