Четв, 6- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Откриване, водене и приключване на счетоводните сметки. Способ на двойното записване


Тук се включват счетоводното отразяване на стопанските операции, т.е. съставяне на счетоводните статии след внимателен анализ на същността на протеклата стопанска операция.

Счетводните статии се вписват в регистрите на сметките( или това е етапът на т.нар. Хронологично регистриране на съставените счетоводни статии. Счетоводните статии биват прости и сложни. Това зависи от начина на протичане на стопанските операции, които се изразяват чрез тях. Когато стопанската операция протича просто, тя засяга минимум отчетни обекти – само два. Затова съставената счетоводна статия ще е проста и ще съдържа само две сметки. Когато стопанската операция протича сложно, записването, чрез което се отразява съдържа повече от две сметки, тъй като и засегнатите отчетни обекти са повече от два. Например предприятието намаля задълженията към доставчици с 10 000 лв., като пловината от задължението е погасено от разплащателна сметка, а другата половина за сметка на рзрешен от банката краткосрочен заем. Сложните статии също трябва да са балансирани, а включените в тях счетоводни сметки да са подбрани така, че да си кореспондират и логически вярно да отразяват същността на протеклата стопанска операция. В нашия случай записването,което можем да направим е дебит сметка доставчици. Дебитираме тази сметка. 5000лв. разплащателна сметка и още 5000 за обработни нужди. Разбира се тази сложна стопанска операция би могла да се представи и чрез съставянето на две прости счетоводни статии:

дебит сметка доставчици 5000лв. Кредит сметка разплащателна 5000лв.

Дебит сметка доставчици 5000 лв. Креди сметка краткосрочени 5000 лв.


Материала е изпратен от: Даниела Жечева
Изтегли материала