Четв, 6- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Откриване, водене и приключване на счетоводните сметки. Способ на двойното записване


Чрез спестяване на сложната счетоводна статия се спестява време, а и самото регистриране в хронологичния дневник в последствие ще изисква по-малко усилие. Не е допустимо при съставяне на сложни счетоводни статии да се дебитират едновременно или да се кредитират много, защото по този начин информацията за протеклите стопански информации се завоалира и не се разбира. Например ако формираме капитал на предприятието, който става чрез вноски на собствениците, ние можем да дебитираме сметка от група 20 – дълготрайни активи, от група 50, от група 30 и да кредитираме една сметка – основен капитал. Освен наименования, счетоводните сметки имат и шифър. Шифрирането на сметките улеснява както съкратеното записване на счетоводните статии, така и позволява да се автоматизира счетоводния процес. В практиката в България за синтетичните сметки е възприет трицифрен шифър, като първата цифра показва раздела, в който се намира сметката, а другите две показват групата. Макар, че вече няма единен задължителен сметкоплан, се следват наследените навици и опит от практиката при съставянето от страна на всяко едно предприятие на негов индивидуален сметкоплан. За целите на обучението биха могли да се използват примерни сметкоплани.

Основни раздели са :

  • сметки за капитал

  • за дълготрайни активи

  • за стоковоматериални запаси

  • сметки за разчети

  • сметки за финансови средства

  • сметка за разходи

  • сметки за приходи

  • резервен

  • за условните активи и условните пасиви
Материала е изпратен от: Даниела Жечева
Изтегли материала