Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Други

Пазар на труда и работната заплата


Пазар на труда и работната заплата
План

  1. Обща характеристика на трудовия пазар

  2. Търсене и предлагане на труд при съвършена конкуренция

А/ търсене на труд

Б/ предлагане на труд

  1. Пазарно равновесие и цена на труда /работна заплата/

  2. Работна заплата. Номинална и реална работна заплата.


  1. Обща характеристика на трудовия пазар – трудовия пазар изразява отношение на търсене и предлагане на труд. Той се свързва с връзките между продавачи и купувачи на труд, осъществени на определено място, за определено време. Уравновесяването между търсенето и предлагането на труд става при дадена цена на услугата на труда – това е работната заплата. Съществуват толкова трудови пазари колкото професии. Това означава, че трудовия пазар се характеризира със следните особености:

  • това е сегментиран пазар – пазари по отделни професии, а отделните пазари на труда са свързани помежду си и формират съвкупния трудов пазар

  • трудовия пазар се характеризира с дуализъм – от една страна съществува пазар на висококвалифицирана работна сила /елита на нацията/, а от друга страна пък съществува пазар на обикновена работна сила. Двата пазара се различават, тъй като пазара на висококвалифицирана работна сила е свързан с ограничено предлагане и силно изразено търсене на такава работна сила. Поради тази причина уравновесяването между търсенето и предлагането на висококвалифицирана работна сила става при висока работна заплата. При пазара на обикновена работна сила е на лице обилно предлагане на работна сила с нормална квалификация и ограничено търсене. В резултат на това уравновесяването става долу ниско, до абсцисната ос при ниска работна заплата

  • трудовия пазар е свързан с конкуренцията и както при обикновените стоки и при другите фактори на производството различаваме съвършена и несъвършена конкуренция на трудовия пазар. Конкуренцията обхваща както търсенето, така и предлагането на труд. Съвършената конкуренция се характеризира със следните особености: изобилие на продавачи и купувачи на труд, свободно търсене и предлагане на труд, хомогенност /еднородност/ на работната сила, прозрачност /пълен достъп до пазарната информация/, външно задаване на цената на труда /формира се на пазара/. При нарушаване на някои от тези изисквания съвършената конкуренция се превръща в някои от видовете на несъвършената конкуренция.

  1. Търсене и предлагане на труд

А/ търсене на труд

  • от отделната фирма и съвкупно търсене на труд – търсенето на труд е вторично, защото то зависи от търсенето на крайните стоки, произведени от този вид труд. Ако се търсят повече продуктите на този вид труд ще се търси и самия труд, ако се ограничи търсенето ще се ограничи и търсенето на труд. Еластичността на търсенето на труд е в пряка зависимост от еластичността на търсенето на неговия продукт. Това означава, че колкото е по – лесно заменяем един продукт с друг, толкова по – високо еластично е неговото търсене, а колкото е по – еластично търсенето на продукта, толкова по – еластично ще е търсенето на труда на този продукт. Еластичността на търсенето на труд зависи от възможността за замяна на труда с друг фактор на производството. Колкото е по – голяма тази възможност, толкова по – еластично е неговото търсене и обратно /ако не можем да го заменим – нееластично/. Кратковременната или дълговременната изгода от работната сила оказва влияние върху еластичността на труда. Когато е кратковременна изгодата от работната сила е на лице по – високо еластично търсене, а когато е дълговременна изгодата от работната сила е на лице по – слаба еластичност на труда. Търсенето на труд зависи от пределната производителност на труда. Тя се измерва чрез пределния физически продукт на труда /MPPL/.


Материала е изпратен от: Янка
Изтегли материала