Неделя, 8- ми Декември
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Други

Пазар на труда и работната заплата


MPPL – увеличеният обем на произведената продукция следствие от наемането на допълнителен работник, при условие че останалите фактори на производството остават неизменни. Количеството произведена продукция за единица време при вкарване на допълнителен работник в производството. Колкото е по – висок пределния физически продукт на труда толкова е по – силно изразено търсенето на труд и обратно.

Пределен приход от продукта на труда /MRPL/ - увеличението на прихода на фирмата при наемане на допълнителен работник. Това увеличение може да се получи като MPPL умножим по цената на единица продукция.

MRPL = MPPL . p

Колкото е по – висок пределния приход от продукта на труда, толкова е по – силно изразено търсенето на съответния вид труд.


Брой работници

Изделия

MPPL

MRPL

1

10

10

50

2

19

9

45

3

27

8

40

4

34

7

35

5

40

6

30

6

45

5

25

7

49

4

20Д
опускаме, че труда е единствен променлив ресурс. Цената на един продукт е 5 долара, а работната заплата на един работник за ден е 20 долара.

Кривата на фирменото търсене на труд повтаря класическата крива на търсенето на продуктите на този труд. Това ще рече, че има обратен наклон и е разположена отгоре – надолу и надясно. Тя изразява обратната зависимост между количеството на труда и неговото възнаграждение.


Материала е изпратен от: Янка
Изтегли материала