Неделя, 8- ми Декември
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Други

Пазар на труда и работната заплата


Фирмата ще наема допълнително работници според примера до седмия работник, тъй като MRPL = разходите по наемането на работната сила /20 USD/. Когато MRPL е по – голям от W /работната заплата/ фирмата може да увеличи печалбата си като увеличи количеството на използвания труд. Ако MRPL е по – малък от W фирмата може да увеличи печалбата си като съкръщава работници. В този случай кривата на търсенето на труд ще съвпадне с MRPL.

  • пазарно търсене на труд – кривата на пазарното търсене на труд показва какво е отношението между цената на труда и неговото съвкупно търсене. Кривата на съвкупното търсене е аналогична на кривата на фирменото търсене.

К
ривата на пазарното търсене е с обратен наклон и изразява обратната зависимост между цената и количеството на полагания труд.

Колко работника трябва да наемат фирмите?

Толкова колкото пределните приходи на фирмата да отговарят на пределните разходи на фирмата.

MRP = W

Търсенето на труд от отделната фирма се намира в зависимост от съвкупното търсене на труд, защото отделната фирма не може да предложи по – ниска работна заплата от тази на конкуриращите я фирми. Това би означавало работниците и да я напуснат. Фирмата не може да предложи и по – висока работна заплата, защото това означава да оскъпи продукцията си и ще отблъсне купувачите. Тази зависимост на фирменото и съвкупното търсене може да се изрази по следния начин:

Ф
ирмата ще наема
L брой работници, защото MRP = L.W. Кривата MRP ни дава възможност да се определи търсенето на труд при всяко равнище на работната заплата. За това тази крива изразява фукнционалната зависимост между заетост и заплата. Кривата MRP показва намаляващата възвращаемост при допълнително наемане на работник. При неизменно равнище на работната заплата заетостта може да се променя: при изменение във физическата производителност на труда и при промяна в цената на продукцията.


Материала е изпратен от: Янка
Изтегли материала