Вторник, 24- ти Септ.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Други

Пазар на труда и работната заплата


Б/ съвкупно и индивидуално предлагане на труд

Съвкупното предлагане на труд се подчинява на законите на предлагането. То зависи от демографските, икономическите и политическите фактори. Към демографските фактори се отнася броя на населението, пол, възраст, размер на трудовите ресурси, размер на активното население на трудовите ресурси, прираст, раждаемост, смъртност. Към икономическите фактори се отнася величината на БВП, националния доход, темпа на растеж. Към политическите фактори се отнасят сигурност, стабилност, степен на риск, наличие на конфликти близо до съответното национално стопанство, провеждане на ембаргова политика.

Изразяването на кривата на предлагането е като традиционната крива на предлагане.

З

а разлика от съвкупното предлагане на труд индивидуалното предлагане на труд зависи освен от посочените детерминанти и от ефекта на дохода и ефекта на заместването му със свободно време. Индивидуалното предлагане се влияе от съвкупното предлагане и в същото време неговата крива има такъв вид:

След крайната точка съществуват физиологични и икономически ограничения. До т.А важи ефекта на дохода, а след т.А важи ефекта на заместване на дохода със свободно време. След т.А работника сменя своите предпочитания.


Материала е изпратен от: Янка
Изтегли материала