Вторник, 24- ти Септ.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Други

Пазар на труда и работната заплата


  1. Равновесие на трудовия пазар

Н
а трудовия пазар при установяване на равновесната цена са налице някои особености. Те са свързани с ограниченото предлагане на определени видове труд, както и с ограничените работни места, където могат да се предлагат тези видове труд. Тези особености предизвикват пресичане на кривите на търсенето и предлагането на труд на различни места, отстоящи от абсцисната ос.

Когато се търси и предлага висококвалифициран труд кривата на предлагането е почти нееластична. Кривата на търсенето показва силно изразено търсене на квалифициран труд. Пресечната точка между кривите на търсенето и предлагането е високо над абсцисната ос /това е труднозаменяем труд/.

П
ри нискоквалифицирания труд нещата са обратни. Кривата на предлагането е с безкрайна еластичност и е разположена успоредно на абсцисната ос. Това е леснозаменяем труд.


Д

оходът, който се формира при участие на висококвалифициран труд в производството се нарича икономическа рента, а доходът от нискоквалифицирания труд се нарича трансферен доход.


Материала е изпратен от: Янка
Изтегли материала