stdClass Object ( [ddate] => 2019-02-21 09:53:02 [path_image] => /ufiles/2/60/72356/pazar-na-truda-i-rabotnata-zaplata.png [article_excerpt] => Пазар на труда и работната заплата _План_ * _Обща характеристика на трудовия пазар_ * _Търсене и предлагане на труд при съвършена конкуренция_ _А/ търсене на труд_ _Б/ предлагане на труд_ * _Пазарно равновесие и цена на труда /работна заплата/_ * _Работна заплата. Номинална и реална работна заплата. [meta_keywords] => пазар,труда,работната,заплата,план,обща,характеристика,трудовия,пазар,търсене [cat] => Други [cat_id] => 150 [scat] => 36 [art_id] => 72356 [title] => Пазар на труда и работната заплата [article_page] => 6 [article_html] =>

Ония доход, който задържа работниците в даденото производство /фирмата/ се нарича трансферен доход. Когато цената на труда се смъкне под трансферния доход работниците напускат фирмата.

Доходът, който носи висококвалифицирания фактор труд се нарича икономическа рента, свързан е с нееластично предлагане и силно изразено търсене на висококвалифициран труд.

[url] => ikonomika_drugi [cpages] => 8 [image_path_1] => /ufiles/2/60/72356/pazar-na-truda-i-rabotnata-zaplata-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/60/72356/pazar-na-truda-i-rabotnata-zaplata-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Янка [user_id] => 1009 )