Неделя, 8- ми Декември
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Други

Пазар на труда и работната заплата


  1. Р

    аботна заплата -
    работната заплата е възнаграждение за факторните услуги на труда, изплащано по силата на договор. От предходната точка разбрахме, че равнището на работната заплата зависи от търсенето и предлагането на труд. Тя е различна за различните професии, дори за хора с една и съща професия. Тъй като съществува разлика в разходите за поддържане на равнището на квалификация, разлика в издръжката на живота, то и равнището на работната заплата за отделните работници е различна.

Различията в индивидуалните особености на отделните работници, техните знания, опит, умения се отразява върху цената на техния труд. За това заплащането на труда на отделните трудови пазари се определя от пределната производителност на фактора. На практика хората се интересуват както от размера на работната заплата, така и от чистите изгоди, които им носи дадената професия.

Работната заплата, която се определя за положен труд се третира по различен начин от класическата и неокласическата теория. Според класиците /Смит, Рикардо и т.н./ работната заплата е паричен израз на стойността на стоката работна сила. За тях работната сила е стока, когато индивида е юридически свободна личност, да е икономически освободен от средства за съществуване, да е на лице търсене на труд с неговата квалификация. Според неокласиците всеки фактор носи доход на своя собственик, в това число и фактора труд носи доход на своя собственик. Този доход представлява работната заплата. Работната заплата се представя в парична форма или това е количеството пари, получавано за указана услуга на труда, определящо номиналната и реална работна заплата.

Номинална работна заплата – количеството пари за указаната услуга на труда.

Реална работна заплата – количеството блага, които работника може да закупи с номиналната работна заплата при определени пазарни цени. От това следва, че реалната работна заплата се намира в права зависимост с номиналната. Тя зависи още от: цените на крайните стоки и услуги за потребление, от инфлацията и от финансово – кредитните задължения на икономическите агенти – когато цените на стоките растат реалната работна заплата спада при неизменни други условия, с нарастването на финансово – кредитните задължения реалната работна заплата спада, когато инфлацията расте – реалната работна заплата спада.


Материала е изпратен от: Янка
Изтегли материала