Вторник, 24- ти Септ.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Други

Пазари и пазарна среда


Количество

Фигура 2. КРИВА НА ПРЕДЛАГАНЕТО.


Кривата илюстрира закона на предлагането.


Б. Предлагането като функция на производствените разходи: s = f (i1, i2, … in)

Между предлагането и производствените разходи съществува обратно пропорционална зависимост - колкото по-високи са разходите, толкова по-неизгодно е за производителя да предлага стоката при установилата се на пазара цена. Ако която и да е съставка на разходите за производството спадне, при неизменни други условия печалбите за производителя ще нарастват и паралелно с тях ще нарастне интереса му от увеличаване на предлагането.

В. Предлагането като функция на технологиите: s = f (Т)

Независимо от промяната в пазарните условия, която благоприятства увеличаването на предлагането, съществуват чисто технологични ограничения на неговия размер. От тук произтичат два извода:

* че при избора на технологии трябва да се ръководим от установеното равнище на цените, така че технологично да гарантираме икономически обоснованото предлагане;

* че ако постигнем технологично подобрение, което намалява разходите на единица продукция, това ще трансформира технологичния фактор във фактора "производствени разходи".

Г. Предлагането като функция на цените на другите стоки: s = f (p1, p2, … pn)

В най-общия смисъл взаимозависимостта между цените на oругите стоки на пазара и предлагането на наблюдаваната стока е обратна. Например поскъпването на дизеловото гориво ще направи бензина относително по-евтин. Предлагането винаги е по-интензивно за стоки с относително по-високи спрямо общото равнище цени. Трансформирането на предлагането към стоки с относително по-високи цени става най-лесно, когато те се основават на сходна или обща технология.

Пазарно равновесие има, когато количеството на потребителското търсене съвпада с количеството на производственото предлагане. Това е състоянието на пазара, при което всички стоки, постъпили в него, ще бъдат реализирани.

Пазарът в състояние на равновесие се отличава с относителна стабилност. Съответствието на търсенето и предлагането "успокоява" както продавачите, така и купувачите - за едните то гарантира реализация на стоките на принципа на еквивалентността, а за другите - задоволяване на потребностите.


Цена


Материала е изпратен от: Тодор Иванов
Изтегли материала