Вторник, 24- ти Септ.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Други

Пазари и пазарна среда


Количество


Фигура 3. РАВНОВЕСИЕ НА КОНКУРЕНТЕН ПАЗАР.


Точката Е, в която се пресичат кривата на търсенето и кривата на предлагането, е точката на пазарното равновесие. Спуснатите от нея перпендикуляри ни показват количеството q e и цената р е на пазарното равновесие. Тук количеството на търсенето съвпада с това на предлагането и на пазарното равновесие. Установяването на цената на равнище, което е по-високо от равновесното, свива търсенето и разширява предлагането. В резултат на това на пазара възниква излишък на продукция.

В случай, че пазарното равновесие е нарушено, възниква необходимостта от неговото възстановяване, без което не може да се осигури рационалното поведение на пазарните агенти.


Еластичност на търсенето и предлагането

Ценова еластичност на търсенето. Измерване на еластичността. Директна и средна еластичност на търсенето. Общ приход и ценова еластичност на търсенето. Доходна еластичност на търсенето. Нормални и малоценни блага. Кръстосана еластичност на търсенето. Заместващи се и допълващи се блага. Ценова еластичност на предлагането. Измерване на еластичността на предлагането. Еластичност на предлагането в краткосрочен и дългосрочен период.

В практическата дейност на фирмите не е достатъчно само да се знае, че един или друг фактор оказва влияние върху количеството на търсенето и на предлагането. Необходимо е още да се определи силата на това въздействие /обикновено в %/ (процентно изменение в търсенето или предлагането спрямо процентното изменение в дадена променлива на функциите на търсенето и предлагането). Това се нарича еластичност нa търсенето и еластичност на предлагането. Тъй като от всички променливи, влияещи върху търсенето и предлагането, изменението в цените на стоките е от най-голямо значение, към него се проявява и най-голям интерес.

1. Еластичността на търсенето спрямо цената е измерител на степента, в която количеството на търсенето реагира на измененията в цената.

К

оличествената зависимост, която изразява еластичността на търсенето спрямо цената, може да се опише по следния начин:

Където:Материала е изпратен от: Тодор Иванов
Изтегли материала